Kurser

4 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Opkvalificering for energivejledere: Grøn omstilling og bæredygtighed

12. - 19. september 2023 Webinar
12. - 21. september 2023 Webinar
DKK  6.900
ekskl. moms
Nr. 90717 A

På denne uddannelse lærer du at foretage en relevant kortlægning, vurdering og argumentation, samt tilrettelægge en god proces med kunden.

OBS! Dette kursus afvikles over fire dage (tre webinarer kl. 12:30/14:00 til 16:30 samt én fysisk tilstedeværelsesdag kl. 8:30 til 16:00). De tre webinarer kører over tre eftermiddage i løbet af en uge og efterfølgende mødes vi en hel dag fysisk i enten Taastrup eller Aarhus (vælges under tilmeldingsproceduren) til øvelser og erfaringsudveksling.

90717 - program

Denne uddannelse giver dig et kompetenceløft, så bæredygtighed og sundhed i bygninger kan give dig adgang til nye opgaver med energiløsninger og andre forbedringer af bygninger. Udover at kunne kortlægge relevante forhold i og omkring bygningen, lærer du at formidle mulighederne til kunden og få truffet den endelige beslutning om realisering af løsninger, hvor bæredygtighed er tænkt ind.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som ønsker at udvide kendskabet til bæredygtige løsninger for renovering, om- og tilbygning, med fokus på den grønne omstilling og klima. Alle har adgang til uddannelsen, men kendskab til energiløsninger på et niveau svarende til den praktiske erfaring og uddannelse, man har som energivejleder, vil øge udbyttet.

Udbytte

  • Du lærer at formidle mulighederne til kunden
  • Kortlægning af relevante forhold i og omkring bygningen
  • Giver dig adgang til nye opgaver med energiløsninger

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Uddannelsen arbejder med seks hovedområder:

  • Energiløsninger, der understøtter grøn omstilling og bæredygtighed
  • Indeklima og sundhed i bygninger
  • Digitalisering og IoT til den grønne omstilling af bygningsinstallationer
  • Klimasikring – Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
  • Bæredygtige materialevalg: DGNB – Den frivillige klasse – Svanemærket – EPD’er
  • Tilskudsordninger og energimærker

Du bliver indført i nye teknologiområder, som dine kunder, samarbejdspartnere, leverandører og materialeproducenter allerede er begyndt at tale om og i stadigt stigende grad også vil stille krav om at du kan tage stilling til - eller hjælpe andre med at tage stilling til.

På den afsluttende kursusdag i Taastrup arbejder vi med en konkret case, hvor du – sammen med andre fra holdet – skal tage stilling til hvordan forskellige materialevalg påvirker projektets klimaaftryk. Du lærer at finde produktdata på bygdok.dk og begrænse kilderne til CO2-udledning via hensigtsmæssige materialevalg og hvordan alle faser i håndtering af materialerne – levering til byggepladsen, montering/installation og bortskaffelse af affald og overskudsmaterialer, spiller en rolle.

Samtidig fastholder vi det klassiske fokus på at realisere energiløsninger der kan reducere behovet for energi og være med til at udligne belastningskurven i energinettet, samtidig med at bygningernes værdi sikres og komforten i indeklimaet forbedres. Win-Win-Win!

 
24056
24057
24058
Underviser

Iben Østergaard

4.2/5 (70 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Iben Østergaard, erfaren ingeniør og medarbejder i Videncenter for Energibesparelser i Bygninger på Teknologisk Institut. Mangeårig kursusleder på Energivejledning - klimaskærm.

Underviser

Christian Nicolai Nielsen

Christian Nicolai Nielsen, ung ingeniør med speciale i bygninger og indeklima. Har flair for at undervise og evne for at bygge bro mellem teori og praksis.

Underviser

Kristian Vielwerth

4.37/5 (210 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Kristian Vielwerth er senioringeniør på Teknologisk Institut og har stor erfaring med projektledelse, undervisning og kvalitetssikring indenfor byggeteknisk vejledning, energisyn, ventilations- og varmesystemer, indeklimaforhold og bygningsautomation. Han er tilknyttet DANAK som særlig sagkyndig ved auditering af virksomheder med hhv. ISO 9001-certifikat og/eller EMO-certifikat. Han har stor erfaring som kursusleder, censor og underviser, bl.a. på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Vælg dato

Webinar
12. - 19. september 2023
Webinar
12. - 21. september 2023