Kurser

Opkvalificering for energivejledere: Grøn omstilling og bæredygtighed

På denne uddannelse lærer du at foretage en relevant kortlægning, vurdering og argumentation, samt tilrettelægge en god proces med kunden.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 1 besvarelser

OBS! Dette kursus afvikles over fire dage (tre webinarer kl. 12:30/14:00 til 16:30 samt én fysisk tilstedeværelsesdag kl. 8:30 til 16:00). De tre webinarer kører over tre eftermiddage i løbet af en uge og efterfølgende mødes vi en hel dag fysisk til øvelser og erfaringsudveksling - hhv. den 6. oktober i Taastrup og den 13. oktober i Aarhus.

Denne uddannelse giver dig et kompetenceløft, så bæredygtighed og sundhed i bygninger kan give dig adgang til nye opgaver med energiløsninger og andre forbedringer af bygninger. Udover at kunne kortlægge relevante forhold i og omkring bygningen, lærer du at formidle mulighederne til kunden og få truffet den endelige beslutning om realisering af løsninger, hvor bæredygtighed er tænkt ind.

Indhold

Uddannelsen arbejder med seks hovedområder:

  • Energiløsninger, der understøtter grøn omstilling og bæredygtighed
  • Indeklima og sundhed i bygninger
  • Digitalisering og IoT til den grønne omstilling af bygningsinstallationer
  • Klimasikring – Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
  • Bæredygtige materialevalg: DGNB – Den frivillige klasse – Svanemærket – EPD’er
  • Tilskudsordninger og energimærker

Du bliver indført i nye teknologiområder, som dine kunder, samarbejdspartnere, leverandører og materialeproducenter allerede er begyndt at tale om og i stadigt stigende grad også vil stille krav om at du kan tage stilling til - eller hjælpe andre med at tage stilling til.

På den afsluttende kursusdag i Taastrup arbejder vi med en konkret case, hvor du – sammen med andre fra holdet – skal tage stilling til hvordan forskellige materialevalg påvirker projektets klimaaftryk. Du lærer at finde produktdata på bygdok.dk og begrænse kilderne til CO2-udledning via hensigtsmæssige materialevalg og hvordan alle faser i håndtering af materialerne – levering til byggepladsen, montering/installation og bortskaffelse af affald og overskudsmaterialer, spiller en rolle.

Samtidig fastholder vi det klassiske fokus på at realisere energiløsninger der kan reducere behovet for energi og være med til at udligne belastningskurven i energinettet, samtidig med at bygningernes værdi sikres og komforten i indeklimaet forbedres. Win-Win-Win!

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som ønsker at udvide kendskabet til bæredygtige løsninger for renovering, om- og tilbygning, med fokus på den grønne omstilling og klima. Alle har adgang til uddannelsen, men kendskab til energiløsninger på et niveau svarende til den praktiske erfaring og uddannelse, man har som energivejleder, vil øge udbyttet.

Undervisere

Iben Østergaard, erfaren ingeniør og medarbejder i Videncenter for Energibesparelser i Bygninger på Teknologisk Institut. Mangeårig kursusleder på Energivejledning - klimaskærm.

Christian Nicolai Nielsen, ung ingeniør med speciale i bygninger og indeklima. Har flair for at undervise og evne for at bygge bro mellem teori og praksis.

Kristian Vielwerth, erfaren ingeniør, ansvarlig for energivejlederkurserne siden starten i 2009 og kursusleder på Energivejledning - installationer, -klimaskærm og - store bygninger samt studievært for Energivejleder Online, som udsender webinarer hver måned i hele 2021.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på