Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

  • Gregersensvej 8
  • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
  • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
  • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • NordsøcentretPostboks 104
  • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Gammel Ålbovej 1
  • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Procesventilation - temamøde

Procesventilation er et vigtigt tema i den grønne omstilling.

Temamødet afholdes på Teknologisk Institut i Taastrup i samarbejde med VELTEK. Mødedeltagelse er gratis for medlemmer af VELTEK (indtast tilsendt voucher-kode under tilmelding).

Program

9:30
Ankomst og indskrivning
Kaffe og morgenbrød i foyer. Registrering af deltagere.

10:00
Arrangørerne byder velkommen
• Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på procesventilation?
• Dagens program

10:20
Recirkulering af procesluft i industrien v. Christian Drivsholm, Teknologisk Institut
Teknologisk Institut har bidraget til de seneste tre ud af fire undersøgelser om recirkulering af procesluft i industrien for Arbejdstilsynet. Kom og hør om resultaterne af undersøgelserne og om de kan hjælpe med at ændre de danske regler på området.

10:40
Reduceret energiforbrug til stinkskabsventilation v. Merete Lyngbye, Teknologisk Institut
Via sensorteknologi og 2D/3D kamerateknologi er Teknologisk Institut i gang med at udvikle en metode, hvor man kan bestemme om et stinkskab er i brug og om der er personale tilstede i et lokale. Forventningen er at den nye dobbelt-overvågnings-teknologi kan benyttes til at bestemme hvornår lufthastigheden i stinkskabet kan reduceres, f.eks. fra 0,3 m/s til 0,1 m/s. Målet er at reducere energiforbruget til stinkskabsventilation markant. Teknologien har potentiale til at danne grundlag for nye internationale normer for området.

11:00
Procesudsug med 2D tracking af sugehoven v. Christian Drivsholm, Teknologisk Institut
Hør om to projekter, hvor der dels er udviklet et procesudsug som kan tracke og følge lysbuen ved svejsning og dels er udviklet sugehove til skæreborde hvor udsuget følger flammeskæreren. Projektet giver mulighed for væsentlige energibesparelser da luftmængderne kan reduceres betragteligt.

11:20
Pause og netværk

11:40
Optimering af væskekoblede batterier v. Søren Draborg, Teknologisk Institut
Væskekoblede batterier er ofte mindre energieffektive end konventionelle VGV-løsninger i ventilationsanlæg, men det at have adskilte ud- og indgående luftstrømme er en nødvendighed i mange situationer. Da kravet til virkningsgraden af varmegenvinding er skærpet i Bygningsreglementet blev der gennemført et projekt med det formål at optimere virkningsgraden gennem bedre varmeflader, og styring af luftmængder og flow i væskekredsen. Nyt funktionsafprøvningsværktøj dokumenterer effekten.

12:00
Inspiration til teknologi v. Christian Grønborg Nicolaisen, Teknologisk Institut
Udviklingen går stærkt indenfor procesventilation, men også indenfor f.eks. komfort- og brandventilation. Kom og hør om en række projekter hvor brancherne muligvis kan inspirere hinanden, f.eks. omkring emner som tilstandsbaseret vedligehold af komponenter, fra CTS til IoT, nyudviklet filtersystem med forøget levetid mv.

12:20
Frokostpause

13:00
Overskudsvarme skal ventileres væk, eller…? v. Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut
Der er fortsat store mængder overskudsvarme til rådighed i industrien. Vagn Holk Lauridsen fra Teknologisk Institut er bl.a. ansvarlig for registreringsordningen af energisynskonsulenter, hvor energisynskonsulenterne kortlægger potentialerne i forbindelse med energisyn i virksomhederne. Et bud på hvad dette potentiale kan komme til at betyde for procesventilationsindustrien, nu hvor afgifterne på udnyttelse af overskudsvarme er gjort mere attraktive.

13:20
ELFORSK-projekt i procesventilationsindustrien v. Chr. G. Nicolaisen, Teknologisk Institut
VELTEK har i samarbejde med Teknologisk Institut m.fl. udarbejdet og ansøgt om et projekt til energieffektivisering af procesventilation hos ELFORSK. Som led i den grønne omstilling har industrivirksomhederne brug for nye systemløsninger til energieffektiv procesventilation. Projektet udvikler og demonstrerer nye intelligente løsninger til procesventilation med reducerede luftmængder, mindre anlæg, mindre energiforbrug til lufttransport og effektive muligheder for luftrensning, varmegenvinding og recirkulation. Teknologierne omfatter intelligente procesudsug og intelligent styring af procesventilationen i samspil med lokaleventilationen. Fokus er på energieffektiv procesventilation og et sundt arbejdsmiljø.

13:40
EUDP-projekter – en mulighed? v. Henrik Friis, Energistyrelsen
Det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram EUDP er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima og kan spille en rolle som platform for udvikling af nye effektive løsninger til procesventilation. Ansøgningskrav og eksempler.

14:00
Pause og netværk

14:20
Debat: Hvorledes kan branchen bidrage til den grønne omstilling?
VELTEK faciliterer en debat med input fra deltagerne. Hvad er procesventilationsbranchens udfordringer og udviklingsønsker? Hvordan bidrager et input fra branchen bedst til regeringens ambitiøse klimamål i 2030 om 70 % reduktion af CO2-udledningen. Hvor kan VELTEK bidrage og hjælpe branchen? Centrale spørgsmål er:
• Hvordan sikrer vi at branchen bliver hørt?
• Hvilke love, regler og forordninger er der anledning til udfordre?
• Hvilke kompetencer er der behov for: efteruddannelseskurser, temadag, etc.
• Hvilke demonstrationsprojekter er der behov for og hvem kan/bør medvirke?
• Hvem er nøgleinteressenter i forhold til at befordre den grønne omstilling indenfor procesindustri: Produktionsvirksomheder, fabrikanter, service- og installationsvirksomheder, universiteter og GTS-institutter, hospitaler, energikonsulenter, energisynskonsulenter, andre rådgivere…
• Hvordan kan nøgleinteressenter forene indsatsen: Industrien virksomheder – VELTEK – GTS-institutter…
Vær med til at drøfte hvordan fremtiden skal se ud, når det kommer til procesventilation!

15:20
Opsamling på dagen v. Kristian Vielwerth, Teknologisk Institut
Resumé af dagens program og konklusioner fra debatten.

15:30
Tak for i dag!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Downloads
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på