Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Renovering og restaurering af ældre murede ejendomme

På dette kursus får du et grundlæggende indblik i murværksmaterialers egenskaber. Hvordan undgås skader pga. uhensigtsmæssig metode eller materialevalg? Kurset præsenterer de væsentligste tekniske udfordringer, når ældre murede bygninger skal istandsættes og giver desuden værktøjer til at vurdere, hvilke løsninger inden for energioptimering i facaden, der er bedst ved renovering af en eksisterende bygning.

Størstedelen af aktiviteterne inden for byggebranchen kredser om det eksisterende byggeri, og i Danmark er det fortrinsvist muret byggeri, der er tale om. Viden om materialers sammensætning og historiske metoder kan bringe projekterne sikkert i mål, og på dette kursus er den praktiske anvendelse af murværksmaterialer og -teknikker i højsædet med viden, som kan anvendes inden for praktisk bygningsbevaring samt i renoveringsprojekter. Kan man fx bruge kalkmørtel til en sokkelpuds – hvorfor eller hvorfor ikke?
Vi kigger nærmere på teglhistorie, mørteltyper, fugefærdiggørelse, puds og holdbarheden af overfladebehandlinger. Derudover behandles tekniske problematikker som opstigende grundfugt, forvitring af materialer, misfarvninger og afskalninger, og deltagerne får et overblik over skadesårsager og konkrete udbedringsmuligheder, herunder også inden for energiforbedring.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til bygherrer, arkitekter, konstruktører, ingeniører, rådgivere og entreprenører, som beskæftiger sig med renovering og restaurering af murede bygninger.

Udbytte

 • Du får viden om historiske murværksmaterialer – om hvordan og hvorfor det har ændret sig gennem tiden?
 • Du får indblik i murværksmaterialers tekniske egenskaber og hensigtsmæssig sammensætning
 • Du får overblik over systemer og løsninger til energirenovering af murede facader
 • Du rustes til at vælge den bedst egnede og mest økonomisk fordelagtige energioptimeringsløsning ud fra overskuelige og konkrete bygningsundersøgelser

Indhold

 • Murværksmaterialer
  - Hvordan har udviklingen været i Danmark – gennemgang af murstens- og mørteltyper
  - Vi behandler de tekniske egenskaber for murværksmaterialer, herunder fugttekniske, holdbarhed, salt- og frostbestandighed, som er essentielle for et vellykket projekt
  - Vi diskuterer murværksmyter: Er tyndpuds en gammel metode til facadebearbejdning? Er hydraulisk kalkmørtel et historisk materiale?
  - Vi kigger nærmere på pudssystemer og overfladebehandling i øvrigt.
  - Kalkmørtler er centrale i restaureringssammenhæng
  - Hvilke bindemidler indgår i opmuringsmørtler, og hvordan blandes de?
  - Vi gennemgår forskellige pudstyper
 • Afprøvning af murværksteknikker

 • Skader på murede facader og udbedringsmuligheder
  - Vi kigger på de mest almindelige skadestyper – misfarvning, forvitring, afskalninger, fugtophobning
  - Vi sætter fokus på afklaring af årsager til skader fx opstigende grundfugt og salte, revner, afskalninger fra overfladebehandling
  - Diskussion af udbedringsmuligheder - baseret på cases
 • Energioptimering
  - Vi drøfter metoder til energioptimering ud fra teknik, udførelse, æstetik og økonomi

Form

Kurset veksler mellem oplæg og spørgetid, hvor vi kan diskutere forskellige løsninger. Undervisningen baserer sig på de utallige bygningsundersøgelser og materialeanalyser, som Teknologisk Institut har foretaget gennem 70 år på bevaringsværdigt og fredet byggeri.

Undervisere

g

Grith Bech-Nielsen er uddannet arkitekt og ph.d. med speciale i restaurering og transformation af den eksisterende bygningsmasse på by- og bygningsniveau med fokus på bevaringsværdier i fredede og bevaringsværdige bygninger. Grith er centerchef for Murværkscentret på Teknologisk Institut.

j
Jørgen Nymark Klavsen er Senior Specialist med mere end 10 års erfaring inden for vurdering af skader på ældre bygninger. Igennem talrige besigtigelser er Jørgen blevet specialist i konstruktioner og materialevalg i forhold til fredede og bevaringsværdige bygninger.

m
Mette Moesgaard er kemiingeniør og har mere end 10 års erfaring med arbejde indenfor uorganiske byggematerialer især omkring murværksmaterialerne tegl og mørtel. Mette arbejder med analyse og karakterisering af nye såvel som historiske murværksmaterialer bl.a. omkring materialevalg i forbindelse med restaurering af ældre murværk.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på