Kurser

Renovering og restaurering af ældre murede ejendomme

På dette kursus får du et grundlæggende indblik i murværksmaterialers egenskaber. Hvordan undgås skader pga. uhensigtsmæssig udførelsesmetode eller materialevalg? Kurset præsenterer de væsentligste tekniske udfordringer, når ældre murede bygninger skal istandsættes og vedligeholdes.

Renovering af den eksisterende bygningsmasse vil frem mod 2050 overstige nybyggeri. I Danmark er en betydelig del af denne bygningsmasse muret byggeri. Viden om materialers sammensætning, historiske metoder og byggetekniske løsninger kan bringe projekterne sikkert i mål, og på dette kursus er viden om den praktiske anvendelse af murværksmaterialer og -teknikker, som kan anvendes inden for praktisk bygningsbevaring samt i renoveringsprojekter i højsædet.
 
Vi kigger nærmere på udviklingen af teglmaterialerne og mørteltyper, fugefærdiggørelse, puds og holdbarheden af overfladebehandlinger. Derudover behandles tekniske problematikker som bl.a. opstigende grundfugt, forvitring af materialer, misfarvninger og afskalninger, samt en række konstruktive forhold og deltagerne får et overblik over skadesårsager og konkrete udbedringsmuligheder
 

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til bygherrer, arkitekter, konstruktører, ingeniører, rådgivere og entreprenører, som beskæftiger sig med renovering og restaurering – herunder drift og vedligeholdelse - af murede bygninger.

Udbytte

 • Indblik i særlige forskelle på ”at renovere” og ”at restaurere”
 • Viden om forskellige mørtler og mursten. Herunder også indsigt i bl.a. puds og frostbestandighed
 • Overblik over dansk murværks historiske udvikling samt bl.a. blandeteknologier
 • Viden om fugt og salte i murværk og herunder bl.a. opstigende grundfugt og fugtmekanismer.
 • Indblik i ældre murværks konstruktive forhold
 • Viden om omfugning og færdiggørelse af fuger
 • Viden om puds, holdbarhed og overfladebehandling
 • Indblik i biologisk vækst på murværk
 • Perspektiver på samfundsaktuelle udfordringer og muligheder om det murede byggeri – herunder genbrug, genanvendelse og klimaforandringer.
 

Indhold

 • Hvordan har udviklingen været i Danmark – gennemgang af murstens- og mørteltyper
 • Vi behandler de tekniske egenskaber for murværksmaterialer, herunder fugttekniske, holdbarhed, salt- og frostbestandighed, som er essentielle for et vellykket projekt
 • Vi diskuterer murværksmyter: Er tyndpuds en gammel metode til facadebearbejdning? Er hydraulisk kalkmørtel et historisk materiale?
 • Vi kigger nærmere på pudssystemer og overfladebehandling i øvrigt.
 • Kalkmørtler er centrale i restaureringssammenhæng
 • Hvilke bindemidler indgår i opmuringsmørtler, og hvordan blandes de?
 • Vi kigger på de mest almindelige skadestyper – misfarvning, forvitring, afskalninger, fugtophobning
 • Vi sætter fokus på afklaring af årsager til skader fx opstigende grundfugt og salte, revner, afskalninger fra overfladebehandling
 

Form

Kurset består af oplæg, hvor der er afsat tid til, at I løbende kan stille spørgsmål og vi sammen kan drøfte forskellige løsninger. Undervisningen baserer sig på de utallige bygningsundersøgelser og materialeanalyser, som Teknologisk Institut har foretaget gennem mere en 70 år på bevaringsværdigt og fredet byggeri.ro

Undervisere

Grith Bech Nielsen
Grith Bech-Nielsen er uddannet arkitekt og ph.d. med speciale i restaurering og transformation af den eksisterende bygningsmasse på by- og bygningsniveau med fokus på bevaringsværdier i fredede og bevaringsværdige bygninger. Grith er centerchef for Murværkscentret på Teknologisk Institut.

j

Jørgen Nymark Klavsen er Senior Specialist med mere end 10 års erfaring inden for vurdering af skader på ældre bygninger. Igennem talrige besigtigelser er Jørgen blevet specialist i konstruktioner og materialevalg i forhold til fredede og bevaringsværdige bygninger.

Mette Stubager Moesgaard
Mette Stubager Moesgaard er kemiingeniør og ph.d. med mere end 10 års erfaring med arbejde indenfor uorganiske byggematerialer især omkring murværksmaterialerne tegl og mørtel. Mette arbejder med analyse og karakterisering af nye såvel som historiske murværksmaterialer bl.a. omkring materialevalg i forbindelse med restaurering af ældre murværk.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på