Kurser

Ressourcekortlægning

Ressourcekortlægning er et vigtigt værktøj ift. at kunne opnå en højere grad af genbrug og genanvendelse af de byggematerialer, der gemmer sig i bygninger. Med dette kursus får du de nødvendige redskaber til at kunne arbejde med ressourcekortlægning i praksis.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 3 besvarelser

Nøglen til bedre ressourceanvendelse

Gamle bygninger gemmer på store mængder genanvendelige materialer, som vi skal være bedre til at genbrug og genanvende. Når vi river bygningsdele ned, bliver nedrivningsprocessen et produktionssted for en stor mængde genbrugelige og genanvendelige materialer. Hvis vi kender til mængderne og kvaliteten af disse materialer tidligt i processen, har vi gode muligheder for at tænke dem ind i nye byggeprojekter eller alternative anvendelser.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i at blive uddannet til ressourcekortlægger, fx rådgiver, arkitekter. Det kan være dig, som ønsker at opnå en videreuddannelse fx ift. din rolle som miljøkortlægger. Det er en fordel at have kendskab til miljøkortlægning men ikke en forudsætning.

Udbytte

Kurset 'Ressourcekortlægning' er en del af et uddannelsesforløb som Teknologisk Institut udbyder sammen med Middelfart Kommune. Uddannelsen består på nuværende tidspunkt af 2 moduler, og hvert modul kan tages selvstændigt. Ressourcekortlægning er modul 2 og Miljøkortlægning er modul 1 på uddannelsen.

Formål

Formålet med dette modul, der varer 2 dage, er at sætte dig i stand til at gennemføre en kompetent kortlægning af ressourcerne i en ejendom som står over for nedtagning, renovering eller ombygning. Dvs. at du får erfaring med bl.a.:

  • Afklaring af formål og målgruppe for ressourcekortlægning
  • Planlægning og udførelse af ressourcekortlægning
  • Kommunikation af kortlægning

Indhold

  • Baggrunden for ressourcekortlægning
  • Faser i en ressourcekortlægning
  • Erfaringer fra cases
  • Viden om miljøsanering og nedtagningsmetoder
  • Ressourcekortlægningsrapporten – værdiskabende elementer
  • Forberedelse af feltarbejde
  • Afsætningsmuligheder for materialer

Form

Kurset veksler mellem øvelser og oplæg. Det vil være en fordel at medbringe egen computer for at kunne tilgå relevant materiale på nettet i forbindelse med undervisningen.

Underviser

jkl
Rikke Juel Lyng

Lars Peter Salmonsen

Der er inspirationsoplæg fra Middelfart Kommune med Brian Olsen og Tscherning Rasmus Krag.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på