Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
10 dages uddannelse

Resultatorienteret coaching

Den coachende samtale indgår som en grundlæggende del af moderne ledelses- og konsulentarbejde. Coaching medvirker til at skabe forbedrede og effektive samarbejdsrelationer. Det øger engagementet, og dermed kollegernes bidrag til at løse virksomhedens udfordringer. Med en uddannelse i coaching fra Teknologisk Institut udvikler du dine færdigheder som samtalepartner med henblik på at bidrage til at skabe bedre resultater i din organisation.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 6 besvarelser

Udbytte

Som deltager får du:

 • Kompetence til at coache andre i forhold til trivsel og optimale præstationer
 • Et solidt teoretisk fundament inden for coaching psykologi
 • En værktøjskasse med velafprøvede metoder
 • Intensiv praktisk træning og feedback under hele kursusforløbet
 • Større selvindsigt og bedre evne til at håndtere egne udfordringer
 • En certificering i resultatorienteret coaching

Samtidig får din arbejdsplads:

 • En person, der pga. sin øgede forståelse for sig selv og andre, har nemmere ved at samarbejde
 • En person, der er i stand til at identificere og udvikle egne og andres styrker
 • En person der i kraft af sin forståelse, sine coachingteknikker og sin værktøjskasse er i stand til at hjælpe andre med at trives og præstere optimalt
 • Sandsynlighed for bedre resultater pga. den forbedrede evne til at få det bedste frem i andre

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til chefer, ledere, projektledere, stabsmedarbejdere, faglige konsulenter og andre med interesse for coaching. Deltagelse kræver ikke forhåndskendskab til emnet, men vi forventer, at du forbereder dig inden kurset, at du er villig til at deltage aktivt, og at du afsætter tid mellem modulerne efter kurset til at afprøve det lærte.

Form

Inden uddannelsesstart besvarer du et lille spørgeskema og en online VIA-styrketest. Herefter inviteres du til en individuel telefonisk afklarende samtale, hvor du formulerer mål for din udvikling som coach og lægger en personlig handlingsplan.

Selve uddannelsen består af fire moduler á to dage fordelt over et halvt år. Første modul er et internatmodul. Undervisningen består af en vekselvirkning mellem korte oplæg, videoklip, spørgsmål og svar, diskussioner, demonstrationer, intensiv træning, feedback, metoderefleksion og erfaringsudveksling.

Mellem modulerne skal du afsætte tid til træningsopgaver med henblik på at afprøve det, du har lært. Træningsopgaverne består af coaching af selvvalgte fokuspersoner, træning i gruppe og læsning af artikler, mv. Træningen suppleres af tre coachingsessioner – én mellem hvert modul - hvor du selv er fokusperson. Der er mulighed for at tilkøbe flere sessioner. Certificering finder sted efter uddannelsen i form af en praktisk eksamen med en ekstern censor.

 

Indhold

86024 - Resultatorienteret coaching - model

Modul 1 – Coachingmetode
På modul 1 skærpes din forståelse for og beherskelse af coaching. Du bliver introduceret til teori og forskning i coaching og lærer, hvordan du omsætter de teoretiske principper til praktisk brug. Du lærer også at beherske konkrete coachingværktøjer og en lang række effektive teknikker.
 • Nøglebegreber i coaching
 • Konkrete coachingværktøjer og effektive samtale- og spørgeteknikker
 • Intensiv træning i konkrete teknikker og værktøjer
Modul 2 – Typiske samtaleemner
På modul 2 får du en indføring i viden og værktøjer til at arbejde med de typiske samtaleemner i coaching – herunder målsætning, motivation, problemformulering, handlemuligheder, beslutningstagning, handleplaner mv. Modulet er baseret på forskning i positiv psykologi, som sigter mod at fremme trivsel og optimal menneskelig funktion. På modulet får du mulighed for at afprøve mange af redskaberne du lærte om i modul 1 i en serie strukturerede ”behaviour labs”, hvor man i grupper skiftevis i 10 minutter af gangen, coacher, bliver coachet og observerer processen
 • Positiv psykologi og typiske samtaleemner i coaching
 • Konkrete samtaleværktøjer
 • Intensiv træning i typiske samtaleemner
 • Træning i at styre tid
 • Anerkendende feedback
 • Præcis observation og noter
 • Brugen af særlige modeller forbundet med typiske coachingemner
Modul 3 - Coach og fokusperson
Modul 3 handler bl.a. om din personlige og faglige udvikling som coach. Her bliver du klogere på dig selv og bedre til at forstå andre mennesker, og hvad der kan hjælpe dem - og ikke mindst hvordan de kan hjælpe sig selv. Hjælpen afhænger især af alliancen, som du lærer at etablere. Du bliver desuden afklaret med, hvordan du kan finde dig til rette som coach med de præferencer, styrker og muligheder, som lige netop du har.
 • Værd at vide om fokuspersoner og deres omgivelser
 • Alliancens afgørende betydning og dig som coach
 • Intensiv træning med videofeedback
 • Viden om det bevidste nærværs afgørende betydning for samtalens kvalitet
Modul 4 - Coaching på arbejdspladsen
På modul 4 får du sat coaching i perspektiv. Du bliver skarpere på, hvad du selv kan bruge coaching til, og hvordan du helt konkret kan forankre det lærte i dit arbejde. Hvordan kan coaching bedst forstås og bruges ift. møder, ledelse, ledertræning, HR opgaver, svære samtaler, udviklingssamtaler, kollegaer, medarbejdere og dig selv?
Denne uddannelse tager afsæt i forskning samt ”dydsetik”. På modul 4 uddybes betydningen af etik, og effekten af at arbejde etisk med coaching.
 • Coachingens relevansområde
 • Coaching i forskellige sammenhænge i arbejdslivet
 • Forankring af læring på din arbejdsplads
 • Dydsetiske overvejelser
 • Intensiv træning med mundtlig feedback

Certificering og eksamen

Certificeringen er frivillig. Til certificeringen har du mulighed for kort at demonstrere din coaching på en fremmed fokusperson, reflektere over coachingen samt at få feedback på den.

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. Inden eksamen skal du indsende en beskrivelse af dit kompetenceområde og din måde at coache på. Til eksamen skal du gennemføre en live coachingsession og herefter en refleksion over den gennemførte session. Eksamen gennemføres af underviseren og en ekstern censor.

Webinar

Hvis du ønsker at vide mere om uddannelsen i resultatorienteret coaching, kan du tilmelde dig vores webinar, hvor du også har mulighed for at stille spørgsmål til underviserne. Læs mere om vores webinar her.

Undervisere

Ebbe Lavendt
Ebbe Lavendt er autoriseret erhvervspsykolog og stifter af Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC) under Dansk Psykolog Forening. Han har som den eneste danske psykolog gennemført uddannelsen Master of Applied Positive Psychology ved University of Pennsylvania. I kraft sit igangværende forskningsprojekt om positiv psykologi og coaching er han en af verden førende eksperter på netop det område. Ebbe har desuden 19 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han har løst opgaver for private og offentlige organisationer.

Underviser Thomas Markersen
Thomas Markersen er autoriseret psykolog og en dynamisk underviser. Han har et smittende engagement og er som underviser kendetegnet ved deltagerinvolvering og direkte kommunikation. Han har solid erfaring med formidling, assertiv kommunikation, motivation, autenticitet, personlig stil, konflikthåndtering, samt personlig udvikling og ledertræning. Thomas har fungeret som coach i 15 år og har holdt foredrag og kurser om psykologi og arbejdsliv i nogle af landets største virksomheder.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på