Kurser

Robot- og automationsnavigatør Videregående

Mange virksomheder har med robotter og automation opnået større produktivitet, højere kvalitet, bedre planlægning og mindre stress. Kort sagt: Større tilfredshed hos kunder, ejere og ansatte. Lad os hjælpe dig med også at skaffe de resultater. For de kommer ikke af sig selv.

Uddannelsen her bygger oven på vores grundlæggende Robot- og automationsnavigatør-uddannelse, og vil udruste dig med dybdegående viden om automationsværktøjer og hvordan du bruger dem til markant at højne jeres konkurrenceevne.

Intensiv praktisk træning er nøglen til succes

Uddannelsen er optimeret og målrettet til at uddanne nøglemedarbejdere, som kan skabe værdi for deres virksomheder.

Det er ikke et programmeringskursus, men giver kompetencer til at forstå samspillet mellem de menneskelige og tekniske faktorer i produktionsudstyret/-processerne.

Uddannelsen er en blanding mellem praktiske øvelser, teori og hjemmeopgaver, hvor målet er at komme så tæt på kursisternes hverdag som muligt, og herved gøre deltageren i stand til at navigere i dette organisatoriske midterfelt i virksomheden.

Den videregående robot- og automationsnavigatør-uddannelse er opdelt i to moduler af to dages varighed:

 • Sensorer, sikkerhed og kvalitet
 • Træning i at gennemskue og undgå faldgruber ved tilbuds- og udbudsmateriale ifm. investering i robot- og automationsløsninger + eksamen

 

Indhold

 • Metoder, principper og fundament for avanceret automation i egen virksomhed
 • Dybdegående viden om automation og robotteknologiens anvendelsesområder
 • Viden til at vælge de rette automationsløsninger - og at bruge dem med succes
 • Hjemmeopgaver, hvor det lærte afprøves i egen virksomhed
 • Implementering af relevante forbedringsaktiviteter i egen virksomhed
 • Under uddannelsen arbejdes der med cases samt udvalgte problemstillinger fra egen virksomhed

Materiale

På kurset får du udleveret materialet på en USB-nøgle.

Selvom jeg har arbejdet med automation i 20 år, så får jeg med denne uddannelse flere gange et 'skub'. Underviserne er gode til at puffe vores tankesæt ud af boksen, og de giver mig input og værktøjer med hjem, som jeg kan bruge i min hverdag. Det er en uddannelse, jeg allerede har fået meget ud af, siger produktionstekniker Mogens B. Pedersen.

Deltagerprofil

Uddannelsen retter sig mod de medarbejdere i produktionen, der varetager mellemleder- eller teknikerfunktioner. Eksempelvis:

 • PTA-medarbejder der supporterer automatisk produktion
 • Mellemleder der leder automatisk produktion
 • Procesteknolog
 • Teknisk projektleder

Bemærk! Det er en forudsætning for deltagelse på dette overbygningskursus, at man har gennemført vores grundlæggende Robot- og automationsnavigatør-uddannelse af seks dages varighed.

Undervisere

KBG

Bo Genefke, seniorspecialist med mange års erfaring som underviser og konsulent med stor erfaring i udvikling og implementering af automationsløsninger i danske og udenlandske virksomheder.

KOAKarsten Ahrentsen, seniorkonsulent og cand. scient. i datateknologi med mange års erfaring som konsulent med udvikling og implementering af automationsprojekter i danske og udenlandske virksomheder.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på