Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Six Sigma Black Belt
10 dages uddannelse

Six Sigma Black Belt

Black Belt er en Six Sigma programleder-uddannelse, som sætter dig i stand til at tage ansvar for komplekse projekter med en effektiv ledelsesstil baseret på både menneskelig intuition og databaseret information. Du bliver i stand til at lede implementeringen af et Six Sigma strategiprogram samt at støtte op om Green Belt projektlederne, fx med dataanalyser, teamwork, proceskortlægning og FMEA.

Udbytte

 • Anvend Six Sigma som en metode til procesoptimering
 • Forstå sammenhængen mellem Lean og Six Sigma
 • Forstå og effektivt bruge DMAIC/DFSS-modellerne
 • Anvende metoder og værktøjer til idéudvikling, dataindsamling og analyse
 • Træning i brug af avancerede statistiske metoder
 • Bruge statistiske analyser og hypotesetest på egne virksomhedsdata

Gennemført forbedringsprojekt i din virksomhed med målbar effekt.

Deltagerprofil

Six Sigma Green Belt projektledere eller tilsvarende, der skal have ansvaret for at gennemføre komplekse forbedrings- eller problemløsningsprojekter.

Normalt skal man regne med, at det kræver ca. 50-75% af ens tid i 4-6 måneder at gennemføre et succesfuldt Six Sigma Black Belt projekt, dog mindre for akademiske kandidater med et videregående forhåndskendskab til projektledelse og statistiske metoder.

Form

For at opnå en Six Sigma Black Belt certificering skal man som minimum gennemføre to af nedenstående valgfrie moduler af hver en uges varighed, samt udføre et forbedringsprojekt i egen virksomhed. I kombination med Black Belt uddannelsen er det desuden muligt at specialisere sig i retningerne; Operationel, Design for Six Sigma eller Six Sigma Master Black Belt.

 • Modul A: Six Sigma DMAIC & SPC (afholdes uge 12 2018)
 • Modul B: Six Sigma Statistics for Black Belts (afholdes uge 20 2018)
 • Modul C: Six Sigma QFD & DFSS (afholdes uge 35 2017, uge 36 2018)
 • Modul D: Six Sigma Design of Experiments (DoE) (afholdes uge 46 2017, uge 46 2018)

Teknologisk Instituts Six Sigma Black Belt-uddannelse er baseret på kravene i ISO 13053 samt ASQ guidelines,hvor du opnår en certificering ved at bestå en mundtlig eksamen og gennemføre et succesfyldt forbedringsprojekt.

Under "Tilmeld dig her" vælges, hvilken kombination af moduler, der ønskes. Standardprisen er for deltagelse på 2 moduler, hvis der kun vælges et modul, fratrækkes overskydende beløb automatisk, samt tilføjes et beløb ved valg af 3 eller 4 moduler.

Black Belt
2 moduler - varighed 10 dage (2 x 5 dage)

Operationel Six Sigma Black Belt
Modul A+B+D – varighed 15 dage (3 x 5 dage)

Design for Six Sigma Black Belt
Modul B+C+D – varighed 15 dage (3 x 5 dage)

Master Black Belt
En certificering som Black Belt kræver eksamensbeviser fra alle 4 moduler samt:

 • Bevis for, at man har gennemført eller coachet ti Green eller Black Belt projekter
 • Bevis for, at man har undervist i mindst 40 timer i Six Sigma relaterede emner
 • Bevis for, at man har været leder på afdelingsniveau eller lignende gennem 2 år og/eller har gennemgået en leder-uddannelse på passende niveau

Ved certificeringen præsenteres en Master Black Belt lærings-rapport (Thesis), som er en sammenskrivning på 50-100 sider, der opsummerer udbytte, erfaringer og læring i forbindelse med kandidatens virke som Black Belt. I et bilag til afhandlingen præsenteres Project Charters for 10 Six Sigma projekter, hvor kandidaten enten har været projektleder eller supervisor. En del af afhandlingen indeholder et review af kravene til Green Belt og Black Belt certificeringerne, da man som Master Black Belt skal kunne virke som instruktør og supervisor.

Six Sigma Master Black Belt agerer ofte coach for Champions i udvælgelsen og definitionen af Six Sigma projekter. De virker også som mentorer og lærere for trainees, Green og Black Belts. Derfor kræver det ledelseserfaring, flere års erfaring med projekter og projektmodeller og en dybere viden om Six Sigma filosofien og den metodik, der knytter sig hertil, og ikke mindst et stort kendskab til statistiske metoder og principper, hvis man skal certificeres.

Indhold

Modul A - Six Sigma DMAIC & SPC

 • Gennemgang af DMAIC modellen i forhold til opgaver, projekter og programledelse med værktøjer til forandringsledelse, projektkontroller, planlægning og implementering
 • Statistisk proceskontrol (SPC) omfattende metoder til målesystemanalyser, både med kontinuerte og diskrete variable
 • Processers stabilitet analyseres med både velkendte og mere avancerede kontrolkort, og kapabiliteten måles med flere forskellige index, såsom Cpk, Cp og Ppk for både normalfordelte og ikke-normafordelte data
 • Gennemgang af CMMI modellen (Capability Maturity Model Ingregration) som et styringsværktøj til programledelse

Modul B - Six Sigma Statistics for Black Belts

 • Omfattende træning i de statistiske metoder, som anvendes til at understøtte Six Sigma projekterne og programmet
 • Gennemgang af statistiske grundlag for multivariate modeller, herunder analyser af ”Big Data” (PLS, clusterdendogrammer mm.), statistiske fordelinger, estimering og transformationer, ANOVA, regressioner, behandling af diskrete data, non-parametriske test, statistik på spørgeskema-undersøgelser og tidsserieanalyser

Modul C - Six Sigma QFD & DFSS

 • Quality Function Deployment (QFD) er et værktøj til at aflæse kundens stemmer og analysere, hvad det betyder for kravene til de fremtidige forretningsprocesser. QFD har sin egen fremgangsmåde (Roadmap), som ikke blot er ”House of Quality” som nogen tror, men indeholder en række værktøjer, herunder Kano modellen, matematisk beslutningsteori (Analytical Hierarchy Process) og garantiomkostningsanalyser og ”Life Regression”. Moderne Quality Function Deployment (QFD) indeholder således både simplificerede og mere fuldstændige tilgange til at aflæse markedet kvantitativt og kvalitativt

 • Design for Six Sigma (DFSS) handler om produktudvikling med DMADV eller IDOV road-mappet, fra evaluering af QFD resultaterne, innovation (TRIZ), og den velkendte "House of Quality", til den færdige produkt-prototype, som skal sættes i produktion på en måde, der sikrer Six Sigma kvalitet. DFSS er bygget over APQP-standarden (Advanced Product Quality Planning fra ISO 16949) og indeholder emner som systematisk vedligehold og pålidelighedstest med brug af statistiske fordelinger såsom Weibull, eksponential-fordelingen, samt FMEA til brug for PPAP

Modul D - Six Sigma Design of Experiments (DoE)

 • Introduktion til eksperimentelt design (DoE) med bl.a. Fractional Factorial, General Factorial og EVOP fremgangsmåder
 • Videregående Design of Experiments med Response Surface Optimization, Mixture design og Taguchi metoder

Kurset udbydes i samarbejde med Lean6Sigma.

Underviser

Jens Folke har siden 2008 arbejdet som Lean Six Sigma træner ud fra standarder defineret af American Society for Quality (ASQ). Jens har en naturvidenskabelig baggrund som cand. scient og ph.d. i biokemi og kemi fra Københavns Universitet, samt er Jens Folke uddannet Six Sigma Master Black Belt.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser