Kurser

Six Sigma Green Belt

Six Sigma er en metode til at spotte og implementere forbedringer - en disciplineret proces, der hjælper organisationen med at udvikle og levere produkter eller services, som er tæt på at være perfekte.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 21 besvarelser

Hvorfor deltage?

Kundetilfredshed, løbende forbedringer og optimering af driften har stigende interesse hos virksomheder. Six Sigma er en filosofi samt samling af ledelsesværktøjer og statistiske metoder, der skaber resultater gennem forståelse af kundens behov, procesanalyse og reduktion af procesvariationen. Korrekt anvendelse af Six Sigma-metoden sikrer, at den rigtige løsning vælges første gang.

Udbytte

 • Indgående kendskab til Six Sigma
 • Metode til afdækning af kunders behov
 • Teknikker til kortlægning, overvågning og måling af processer
 • Træning i brug af statistiske metoder
 • Værktøjer til at finde problemets grundlæggende årsag
 • Værktøjer til at planlægge og gennemføre forbedringer
 • Metode til at fremskaffe et databaseret beslutningsgrundlag
 • Viden om hvordan forbedringer fastholdes
 • Personlig licens til softwaren SPC for Excel
 

Form

Uddannelsen bygger på kravene i ISO 13053 “Kvantitative metoder i procesforbedring - Six Sigma” og afvikles som en veksling mellem teoretiske oplæg, workshops og plenumdiskussioner. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen samt gennemførelse at et Six Sigma-projekt ved at anvende af DMAIC. Kombinationen af et succesfuldt gennemført forbedringsprojekt og en bestået eksamen giver certificering som Six Sigma Green Belt iht. ISO 13053.
 

Jeg vil helt sikkert anbefale Teknologisk Institut. Det er dejligt at se så stort et engagement. Vi føler, vi får den rette support både før, under og efter kurset, siger Quality Assurance Manager Lene Drøscher-Hansen fra Tetra Pak Inventing A/S.


Indhold

 • Introduktion til Six Sigma og DMAIC
 • Projektledelse og udvælgelse af projekter
 • DEFINE: Projekt charter, proceskortlægning, kundeforståelse (VOC og CTQ), interessentanalyse, spild, pareto-diagram, prioriteringsmodeller
 • MEASURE: Datatyper, dataopsamling, grundlæggende statistik, variation, kontrolkort, grafisk dataanalyse, fordelinger, målesystemanalyse (MSA), stikprøver, kapabilitet og processigma
 • ANALYZE: Affinitet, fiskebensdiagram, 5 x hvorfor, verifikationsmetoder herunder regression, Box & Whisker plot og hypotesetest, pilotforsøg (DOE) samt Six Sigma FMEA
 • IMPROVE: Generering af løsninger, prioritering af løsninger, forandringsledelse og implementering
 • CONTROL: Standardisering, overvågning og opfølgning

I forbindelse med kursusdagene ydes rådgivning og sparring til dit projekt.

Underviser

Tanya Sørensen, civilingeniør, arbejder som rådgiver og underviser inden for six sigma, PPAP, ledelsessystemer og auditering af disse. Tanya har bestredet forskellige positioner indenfor kvalitet i både små og mellemstore virksomheder, både som kvalitetskoordinator, kvalitetschef og global kvalitetsansvarlig. Tanya er six sigma black belt certificeret, certificeret lead auditor i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 og har mange års praktisk erfaring med implementering, vedligeholdelse og auditering af ledelsessystemer.

 
 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på