Kurser

Skab mere fordybelse, nærvær og mening i dit lederskab

Kurset har fokus på at udvikle dig som leder og menneske gennem klassiske dyder og dannelse med filosofisk indsigt og metoder. Du får styrket din dømmekraft i hverdagens praksis med filosofi og etik. Dermed opnår du at få mere af dig selv med i det daglige lederskab.

Inspiration, idéer og metoder til at arbejde dybere med din egen lederrolle, og til at styrket den menneskelige side af ledelse. Du bliver introduceret til filosofiske tilgange til ledelse, der styrker dit engagement, din arbejdsglæde og autenticitet. Lær at bruge filosofien, til at skabe et sundt og ’væredygtigt’ arbejdsmiljø med ejerskab, mening og tryghed for dig og dine medarbejdere.
 
  • Du bliver mere forankret i dig selv på tværs af transitioner og overgange i karrierelivet
  • Du får styrket din oplevelse af personlig dannelse og kontinuerlig udvikling
  • Du bliver mere 'sikker' på dig selv og mindre 'skråsikker'
  • Du kommer til at reflektere dybere over din egen etik, værdier og adfærd i praksis

Indhold

  • Skru op for filosofisk tænkning og din evne til at undre dig i hverdagen
  • Indblik i klassiske etiske tænkning: pligtetik, nytteetik og dydsetik
  • Indsigt i din egen etiske grundpræference og hvordan du aflæser organisationens etik
  • Indblik i eksistenstænkning: hvad vil det sige at vælge sig selv?
  • Skru op for mere autentisk ledelse

Målgruppe

Kurset er relevant for ledere og medarbejdere på alle niveauer. Der kræves ingen forhåndsviden om filosofi for et godt udbytte.
 

Form

Kurset veksler mellem konkrete værktøjer, øvelser og erfaringsudveksling, der forankrer indsigt og viden, så det lærte kan anvendes i din hverdag. Du får både inspiration og mulighed for at afprøve metoder og strategier, og der lægges vægt på at skabe et fortroligt og udviklende rum for dig som deltager.
 

Underviser

Tommy
Tommy er ph.d. i ledelsesfilosofi og underviser på en rækker lederuddannelser. Tommy har mere end 10 års erfaring som konsulent, formidler og underviser i krydsfeltet mellem ledelse og filosofi. Oprindeligt er han uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst. Tommy er kendt som en engageret og levende underviser, der evner at folde en dybere meningsdimension ud i det daglige arbejdsliv. I 2020 skrev han bogen ’Filosofi for ledere. Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab’ på forlaget Samfundslitteratur.
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på