Kurser

Nyt1 dags temadag 
Dag med foredrag og taler inden for samme tema

Temadag om digitale kalibreringscertifikater (DCC)

5. oktober 2023 Taastrup Garantifor afholdelse
DKK  1.249
ekskl. moms
Nr. 91367 P

Digitaliseringen af det traditionelle kalibreringscertifikat er under hastig udvikling for bedre at kunne imødekomme de digitale arbejdsgange og arkiveringssystemer, vi anvender i dag.

Digitale pdf-formater har udgjort et skridt på vejen, men indebærer stadig en række begrænsninger, herunder muligheden for automatisk overførsel af kalibreringsdata og udtræk af information fra certifikatet. Man er inden for det seneste års tid på dansk og internationalt plan kommet markant længere frem mod et implementérbart DCC (Digital Calibration Certificate), som tilsigtes at blive af et fuldt maskinlæsbart og bredt anerkendt format, der vil kunne løse flere af de resterende udfordringer.

Tilmeld dig årets temadag om digitale kalibreringscertifikater, der afholdes i samarbejde mellem Teknologisk Institut, DFM og FORCE Technology, allerede i dag.

De besparelses- og kvalitetsmæssige fordele ved indførelsen af DCC er betydelige – i første omgang specielt for virksomheder, der udfører eller efterspørger et meget højt antal kalibreringer, eller hvor certifikater ledsages af store datamængder.

Hvis DCC skal kunne udfolde sit fulde potentiale, er der behov for et verdensomspændende anerkendt format, så kalibreringsleverandører frit kan vælges på tværs af landegrænser og uden at IT-infrastrukturen i en virksomhed skal tilpasses hver leverandør.

Dette stiller naturligvis store krav til dialog og samarbejde mellem de mange danske og udenlandske aktører – kalibreringslaboratorier, virksomheder, der anvender eksterne kalibreringsydelser, udstyrsleverandører og nationale akkrediteringsorganer.

Udbytte

 • Indblik i det digitale kalibreringscertifikat (DCC), stiftet bekendtskab med den digitale kalibreringsforespørgsel (DCR) samt flere nye begreber, der kan få langvarig betydning for kalibreringssektoren
 • En finger på pulsen og status for den internationale udvikling og prognose for fremtidens DCC’er via præsentationer fra flere af de førende danske eksperter
 • Teknisk kendskab til teknologien og forudsætninger for implementering
 • Præsentation af implementerings-casestudier hos GTS-institutter og i medicinalbranchen
 • Mulighed for at påvirke debatten med krav og ønsker til et fremtidigt harmoniseret DCC-format
 • Interaktion, netværksopbygning og sparring med andre virksomheder og aktører på DCC-området

På temadagen stiller vi skarpt på en række tekniske og standardiseringsmæssige udfordringer, og diskuterer en række løsninger, hvor der i øjeblikket foregår en modningsproces, bl.a. til:

 • Hvordan vi når et fælles harmoniseret standardformat der effektivt kan fortolkes og maskinaflæses i praksis. Hvem driver udviklingen lige nu?
 • Hvordan et DCC kan underskrives og signeres, og hvordan der opnås den ønskede integritet, autenticitet og fortrolighed
 • Hvordan den menneskeligt læsbare del af certifikatet skal indgå i løsningen
 • Hvordan der indarbejdes evidens for gældende akkreditering af kalibreringen i den digitale fil.

Der vil blive taget udgangspunkt i den mest fremherskende og lovende løsning baseret på XML, som PTB-instituttet i Tyskland har været primær drivkraft for. Sideløbende med en gradvis, men ikke afsluttet modning, har løsningen fået opbakning fra flere sider, inklusive det amerikanske NIST, men der er behov for stadig inddragelse af fremtidige brugere og interessenter netop nu for at nå en levedygtig løsning, der både kan vinde internationalt indpas og indfri forventningerne til optimering og værdiforøgelse.

Formålet med temadagen er overordnet at belyse og informere omkring aktuelle DCC-problematikker, og ikke mindst få en diskussion med fokus på slutbrugeres behov og input, som arrangørerne vil kunne tage videre til flere internationale DCC-udviklings- og harmoniseringsgrupper, som der deltages i fra dansk side.

På temadagen giver vi indblik i:

 • Aktuel status på udviklingen af digitale kalibreringscertifikater samt hvilke tilbud til support, der findes for virksomheder, som ønsker at komme i gang
 • Kommende digitale DCR og DCC services (digitale forespørgsler og certifikater) fra udbydere af kalibreringsydelser
 • Hvordan introduktionen af DCC spiller sammen med certificering og akkreditering iht. ISO 17025 og andre standarder
 • Præsentation af testcases i samarbejde mellem GTS-institutter (FORCE Technology, DFM og Teknologisk Institut) og bl.a. medicinalindustrien, herunder værktøjer til generering, udfyldning og validering af DCC’er samt konvertering til og fra XML-strukturen
 • De videre muligheder og potentialer ved brug af DCC, herunder udnyttelse af maskinlæsbare kalibreringsdata, automatisk bestemmelse af kalibreringsintervaller, kontrol af krav til tilladelige fejl, justeringer og mere.

Programmet er i fuld gang med at blive lagt og vi tør allerede godt love, at det bliver et spændende ét af slagsen. Vi forventer desuden at kunne præsentere ét eller flere indlæg fra fageksperter, der leder den internationale DCC-udvikling ved PTB. Det færdige program vil blive offentliggjort i august måned.

Kan du ikke vente så længe, eller har du spørgsmål til det kommende program? Så kontakt endelig Jakob Fester på tlf. 72 20 29 62 eller David Balslev-Harder på tlf. 25 45 90 26 for at høre nærmere.

Program

09:30 - 10:00:

 • Ankomst, registrering og morgenkaffe

10:00 - 11:30:

 • Velkomst og introduktion til DCC – status og teknisk indsigt v. Jan Nielsen og Jonas Emil Vind, Teknologisk Institut, Center for Installation & Kalibrering
 • “Technical part of the DCC – new updates and software” v. Thomas Krah, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Germany
 • ”Erfaringer med implementering af DCC og Digital Calibration Request (DCR) – end to end kalibreringscase med fokus på datahåndtering” v. Jonas Emil Vind, Teknologisk Institut
 • ”DCC-database og automation” v. Andreas Lyndrup Jensen, FORCE Technology, Metrology & Calibration

11:30 - 12:30:

 • Frokost

12:30 – 14:00:

 • “DCC seen from a customer point of view” v. Heidi Foldal, Novo Nordisk
 • ”High level security-architecture of DCC-exchange” v. Ahmed Khan Leghari, FORCE Technology, Digital
 • “Deutscher Kalibrierdienst (DKD) activities on harmonization and standardization of DCC” v. Thomas Krah, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Germany)
 • ”Fra kalibreringsresultater til maskinlæsbare data. DFMs tilgang” v. Søren Kynde, DFM

14:00 - 14:30:

 • Pause

14:30 - 14:50:

 • ”Metadata for Machine-Actionable Documents” v. Mark Kuster, Independent Researcher Consultant, Editor at NCSLI Measure

14:50 – 15:05:

 • “Europæisk metrologikald: SRT-r03 Digital workflows and e-services in metrology for small and medium NMIs” v. Søren Kynde, DFM

15:05 – 15:25:

 • Paneldiskussion: ”Overgangen til DCC: Vision og udfordringer”
  - David Balslev Harder, DFM (Chair)
  - Thomas Krah, PTB
  - Heidi Foldal, Novo Nordisk
  - Jakob Fester, Teknologisk Institut
  Ønsker du at deltage i paneldebatten, kontakt da Jakob Fester: jafe@teknologisk.dk eller Søren Kynde: srk@dfm.dk

15:25 – 15:30:

 • Afrunding og på gensyn v. Torben Vonsild, Teknologisk Institut

Vælg dato

Taastrup
5. oktober 2023
 Garantifor afholdelse