Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Varmemåling - personer om bord

Temadag om varmemåling og varmeregnskaber 2017

Siden er under opdatering.

På temadagen kan du høre alt om den senest udvikling på området, bl.a. visualisering af energiforbrug og den nye faktureringsbekendgørelse

Hør alt om den seneste udvikling og baggrund
- bl.a. om teknik, erfaringer, lovgivningen, de nye direktiver og bekendgørelser

Måling af varmeforbrug har været lovpligtigt i 18 år. Måleprincippet har været brugt i omkring 100 år og haft betydelig udbredelse i Danmark og i flere andre europæiske lande. Da det blev lovpligtigt kom der en del kunder til, der ikke før valgte målingen frivilligt. Samtidigt var mange ejendomme blevet efterisolerede og havde indført en del energibesparende foranstaltninger. Dette betød at kravene til målenøjagtighed og dokumentation i øvrigt steg betydeligt. Batterierne i mange målere skal nu skiftes og det er normalt måleren, der så bliver skiftet - måske skal der en ny type måler på? Samtidig er der kommet krav fra EU vedrørende måling, løbende faktureringsinformation mm. Og der er derfor en betydelig interesse fra bl.a. boligselskaber i systemer med løbende tilbagemelding til beboerne om deres forbrug. Den nye fakturingsbekendtgørelse kræver dog kun årlige faktureringsoplysninger.

Nu 18 år efter er der grund til at se på erfaringerne:
Hvordan er forbruget i ejendommene?
Hvordan er erfaringerne set fra boligselskabernes side?
Blev energibesparelserne nået? Og giver en hyppigere tilbagemelding om faktureringsoplysninger yderligere besparelser?
Skal vi lave om i fordelingsnøglerne, når der nu skal ske noget? Visualisering af energiforbrug er blevet et vigtigt aspekt: Hvordan kan det gøres i praksis og hvilke problemer kan opstå?

Og der er nye ting:
EU-direktiv vedr. varmeregninger og løbende information om forbrug i penge og i energi - hvad handler det om og hvornår bliver det lov i Danmark? Det ser ud til, at der kommer lempelige regler ved varmefordelingsmåling.
I nybyggeri kommer der varmeenergimålere til fordelingsmåling og der kan i ældre byggeri være kombinationer af varmeenergi- og varmefordelingsmålere. Hvordan skal man lave en fornuftig udgiftsfordeling baseret på disse målinger?

Vi ser bl.a. også på: Varmeforbrug og forbrugsmåling i boliger, varme- og energimåleres egnethed, fordelingsmålere i efterisolerede ejendomme og kostægte varmeregnskaber, kvalitetssikring af målesystemet, lovgivning mm.


Indhold

På temadagen kan du bl.a. høre disse indlæg:

 • Energibalance for en etageejendom Hvordan er forbrugsfordelingen på varme, varmt vand og tab fra anlæg og distributionsledninger – og for den enkelte lejlighed?
  Nøgletal og eksempler på fordeling, korrektion for udsat beliggenhed, erfaringer og problemer. Fordelingsnøgler, kostægte varmeregnskab. Kombination af varmefordelings- og varmeenergimåling med kostægte beregning af enhedspriser i anlæg med radiatormålere, energimålere til gulvvarme og varmt -og koldtvandsmålere i hver lejlighed.

  Otto Paulsen, civilingeniør, ph.d. Teknologisk Institut
 • Hvad siger lovgivningen om varmefordeling?
  Hvad siger lejeloven samt bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling om varmeregnskaber?
  Lars Nielsen, teamleder, ista Danmarks kundecenter, ista Danmark A/S
 • Hvordan håndterer man klagesager?
  Tredjeparts vurdering af et anlæg med varmefordelingsmålere. Måleres egnethed. Montering og skalaer. Gennemgang af en række sager med typiske fejl og mangler.
  Otto Paulsen, civilingeniør, ph.d., Teknologisk Institut
 • Energidirektivet og fair fordeling af varmeudgifterne – den danske historie
  Det nye energidirektiv EED 2012/27/EU artikel 9-11 giver en række anvisninger om energimåling. Set i en boligsammenhæng er de nye krav i henhold til EED og den danske implementering kravene om varmtvandsmåling samt kravet om hyppigere tilbagemelding om forbrug (”faktureringsbekendtgørelsen”, som træder i kraft den 1.11.2016).
  Keld Forchhammer, direktør, Brunata A/S
 • Erfaringer og perspektiver i visualisering af energiforbrug
  Erfaringer fra flere projekter
  Christian Kierkegård, bygningschef, DOMEA
 • Varmeregnskabet som analyseværktøj i ejendomsdriften, udfordringer og spørgsmålstegn i nye bestemmelser
  Varmeklager, over varmeregning og over temperatur i lejligheden, skimmelsager, styres anlægget korrekt? Kan afkølingen forbedres? Kan varmeanlæggets effektivitet forbedres? Mange forhold kan udledes af varmeregnskabet. Hvem skal bestemme fordelingsnøglen i varmeregnskabet? Målermarkedet: Er strukturen hensigtsmæssig?.
  Allan Sanhof, projektleder, FSB drift, byg & jura
 • Kontinuerlig visualisering af energiforbrug i en etageejendom
  Visualisering af energi- og vandforbrug i etageejendomme på interaktive skærme placeret i fællesarealer og i de enkelte husstande.
  Mark Blumenkranz, UX Project Manager Front-end, KeepFocus A/S

Temadagen henvender sig til


Temadagen henvender sig til personer, der arbejder med energieffektivisering, varmemåling og varmeregnskaber hos boligselskaber, boligforeninger, boligadministratorer, ejer- og lejerorganisationer o.l. samt kommunale myndigheder.

Temadagen henvender sig naturligvis også til producenter og leverandører af målere og udstyr samt til firmaer, der leverer varmeforbrugsregistrering,
varmeregnskaber og services.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser