Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

  • Gregersensvej 8
  • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
  • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
  • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • NordsøcentretPostboks 104
  • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Gammel Ålbovej 1
  • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Varmemåling - personer om bord

Temadag om varmemåling og varmeregnskaber 2017

På temadagen kan du høre alt om varmemåling og varmeregnskaber:
- Energiforbrug og varmebalancer
- Fordelingsnøgler i varmeregnskaber
- Korrekt beregning af prisen for det varme vand efter måler
- Måleteknik og målefejl
- Fordelingsregnskabet som diagnoseværktøj for energiforbrug mm
- Den senest udvikling på området, bl.a. visualisering af energiforbrug, anvendelse af radiatormålere som diagnose for dårlig afkøling og meget mere.

Hør alt om den seneste udvikling og baggrund, om teknik, erfaringer, lovgivningen, de nye direktiver og bekendtgørelser
Måling af varmeforbrug har været lovpligtigt i 20 år. Måleprincippet har været brugt i omkring 100 år og haft betydelig udbredelse i Danmark og i flere andre europæiske lande. Da det blev lovpligtigt kom der en del kunder til, der ikke før valgte målingen frivilligt. Samtidigt var mange ejendomme blevet efterisolerede og havde indført en del energibesparende foranstaltninger. Dette betød at kravene til målenøjagtighed og dokumentation i øvrigt steg betydeligt. Batterierne i mange målere skal nu skiftes og det er normalt måleren, der så bliver skiftet - måske skal der en ny type måler på? Samtidig er der kommet krav fra EU vedrørende måling, løbende faktureringsinformation mm. Og der er derfor en betydelig interesse fra bl.a. boligselskaber i systemer med løbende tilbagemelding til beboerne om deres forbrug.

Nu 20 år efter er der grund til at se på erfaringerne:
Hvordan er forbruget i ejendommene?
Hvordan er erfaringerne set fra boligselskabernes side?
Blev energibesparelserne nået? Og giver en hyppigere tilbagemelding om faktureringsoplysninger yderligere besparelser?
Skal vi lave om i fordelingsnøglerne, når der nu skal ske noget? Visualisering af energiforbrug er blevet et vigtigt aspekt: Hvordan kan det gøres i praksis og hvilke problemer kan opstå?

Og der er nye ting:
EU-direktiv vedr. varmeregninger og løbende information om forbrug i penge og i energi - hvad handler det om og hvornår bliver det lov i Danmark? Der er kommet lempelige regler ved varmefordelingsmåling.
I nybyggeri kommer der varmeenergimålere til fordelingsmåling og der kan i ældre byggeri være kombinationer af varmeenergi- og varmefordelingsmålere. Hvordan skal man lave en fornuftig udgiftsfordeling baseret på disse målinger?
Vi ser bl.a. også på: Varmeforbrug og forbrugsmåling i boliger, varme- og energimåleres egnethed, fordelingsmålere i efterisolerede ejendomme og kostægte varmeregnskaber, kvalitetssikring af målesystemet, lovgivning mm.

INDHOLD
På temadagen kan du bl.a. høre disse indlæg:

Indledning
Hans Finne, Salg- & marketingsdirektør, ista Danmak A/S (ordstyrer)
ista A/S


Energibalance for en etageejendom Hvordan er forbrugsfordelingen på varme, varmt vand og tab fra anlæg og distributionsledninger – og for den enkelte lejlighed?
Nøgletal og eksempler på fordeling, korrektion for udsat beliggenhed, erfaringer og problemer. Fordelingsnøgler, kostægte varmeregnskab. Kombination af varmefordelings- og varmeenergimåling med kostægte beregning af enhedspriser i anlæg med radiatormålere, energimålere til gulvvarme og varmt -og koldtvandsmålere i hver lejlighed.
Otto Paulsen, civilingeniør, ph.d.
Teknologisk Institut

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling?
Hvad siger lejeloven samt bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling om varmeregnskaber og bekendtgørelsen om faktureringsoplysninger?
Lars Nielsen, teamleder, ista Danmarks kundecenter
ista Danmark A/S

Hvordan håndterer man klagesager? Måleteknikken, fordelingsnøgler
Tredjeparts vurdering af et anlæg med varmefordelingsmålere. Måleres egnethed. Montering og skalaer. Klager over fordelingsnøgle. Gennemgang af en række sager med typiske fejl og mangler.
Otto Paulsen, civilingeniør, ph.d.
Teknologisk Institut


Varmeregnskabet som analyseværktøj i ejendomsdriften, udfordringer og spørgsmålstegn i nye bestemmelser
Hvilke forventninger kan den eksisterende teknologi tilfredsstille og hvilke forventninger til teknologiudvikling skal vi vente og kan vores nuværende målersystemer fremtidssikres så de kan følge med de teknologiske fremskridt i målersystemets levetid? Hvordan kan udfordringen med forskellige udskiftnings/vedligeholdsintervaller for vand- og varmefordelingsmålere løses.
Allan Sanhof, energitekniker
Boligselskabet fsb

Radioaflæste varmefordelingsmålere som diagnoseværktøj for dårlig afkøling på radiatorniveau og lejlighedsniveau.
Forsyningsselskaberne har stor interesse i at sænke returtemperaturen i fjernvarmenettet. Varmemålerfirmaerne har data for varmeforbrug og for de termiske egenskaber for hver eneste radiator, der er monteret beboelses ejendomme i Danmark, bortset fra de allernyeste. Dette giver kendskab til potentialet for at sænke temperaturniveauet i ejendommene. Med intelligent databehandling af radioaflæste målere, kan dårlige afkølere detekteres helt ned til radiatorniveau, og der kan arbejdes effektivt og vidensbaseret på at forbedre afkølingen i ejendommene.
Carsten R. Larsen, Energy Manager
Brunata A/S


Hvordan energivisualisering påvirker beboeradfærd i boligafdelingen Korngården
En gennemgang af de psykologiske virkemidler bag visualiseringen. Hvordan formidler man energidata, så beboerne får lyst til at spare på el og vand, opvarme deres lejlighed fornuftigt og have et godt indeklima?
Mark Blumenkranz, UX Project Manager Front-end
KeepFocus A/S

Erfaringer og perspektiver i visualisering af energiforbrug
ista’s erfaringer med tilbagemelding tilbagemelding til forbrugerne
Hans Finne, Salg- & marketingsdirektør
ista Danmak A/S


Afslutning
Hans Finne, Salg- & marketingsdirektør
ista Danmak A/S

Downloads
Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser