Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Temadag om varmemåling og varmeregnskaber 2018

Hør alt om den seneste udvikling og baggrund, om teknik, erfaringer, lovgivningen, de nye direktiver og bekendtgørelser omkring varmemåling og varmeregnskaber

Måling af varmeforbrug har været lovpligtigt i 20 år. Måleprincippet har været brugt i omkring 100 år og haft betydelig udbredelse i Danmark og i flere andre europæiske lande.Da det blev lovpligtigt kom der en del kunder til, der ikke før valgte målingen frivilligt. Samtidigt var mange ejendomme blevet efterisolerede og havde indført en del energibesparende foranstaltninger. Dette betød at kravene til målenøjagtighed og dokumentation i øvrigt steg betydeligt.

Batterierne i mange målere skal nu skiftes og det er normalt måleren, der så bliver skiftet - måske skal der en ny type måler på? Samtidig er der kommet krav fra EU vedrørende måling, løbende faktureringsinformation mm. Og der er derfor en betydelig interesse fra bl.a. boligselskaber i systemer med løbende tilbagemelding til beboerne om deres forbrug.

Nu 20 år efter er der grund til at se på erfaringerne:

 • Hvordan er forbruget i ejendommene? Hvordan er erfaringerne set fra boligselskabernes side?
 • Blev energibesparelserne nået?
 • Og giver en hyppigere tilbagemelding om faktureringsoplysninger yderligere besparelser?
 • Skal vi lave om i fordelingsnøglerne, når der nu skal ske noget?


Visualisering af energiforbrug er blevet et vigtigt aspekt: Hvordan kan det gøres i praksis og hvilke problemer kan der opstå?

De nye ting

Og der er nye ting: EU-direktiv vedr. varmeregninger og løbende information om forbrug i penge og i energi - hvad handler det om og hvornår bliver det lov i Danmark? Der er kommet lempelige regler ved varmefordelingsmåling. I nybyggeri kommer der varmeenergimålere til fordelingsmåling og der kan i ældre byggeri være kombinationer af varmeenergi- og varmefordelingsmålere. Hvordan skal man lave en fornuftig udgiftsfordeling baseret på disse målinger? Vi ser bl.a. også på: Varmeforbrug og forbrugsmåling i boliger, varme- og energimåleres egnethed, fordelingsmålere i efterisolerede ejendomme og kostægte varmeregnskaber, kvalitetssikring af målesystemet, lovgivning mm.

Program

08:45 - 09:00 Registrering, te og kaffe mv.

09:00 - 09:15 Velkomst og introduktion
Hans Henrik Finne, salgs- og marketingsdirektør
ista Danmark A/S, ordstyrer

09:15 - 10:00 Energibalance for en etageejendom
Hvordan er forbrugsfordelingen på varme, varmt vand og tab fra anlæg og distributionsledninger – og for den enkelte lejlighed? Nøgletal og eksempler på fordeling, korrektion for udsat beliggenhed, erfaringer og problemer. Fordelingsnøgler, kostægte varmeregnskab. Kombination af varmefordelings- og varmeenergimåling med kostægte beregning af enhedspriser i anlæg med radiatormålere, energimålere til gulvvarme og varmt -og koldtvandsmålere i hver lejlighed.
Otto Paulsen, civilingeniør, ph.d.
Teknologisk Institut

10:00 - 10:30 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling?
Hvad siger lejeloven samt bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling om varmeregnskaber og bekendtgørelsen om faktureringsoplysninger?
Lars Nielsen, teamleder
ista Danmarks kundecenter ista Danmark A/S

10:30 - 10:45 Pause Te og kaffe

10:45 - 11:30 Hvordan håndterer man klagesager? ”Hellere få og uberettigede klager end mange og berettigede”
Måleteknikken, fordelingsnøgler. Tredjeparts vurdering af et anlæg med varmefordelingsmålere. Måleres egnethed. Montering og skalaer. Klager over fordelingsnøgle. Gennemgang af en række sager med typiske fejl og mangler.
Otto Paulsen, civilingeniør, ph.d.
Teknologisk Institut

11:30 - 12:15 Erfaringer og perspektiver i visualisering af energiforbrug ista’s erfaringer med tilbagemelding til forbrugerne
Hans Finne, salg- & marketingsdirektør
ista Danmak A/S

12:15 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:45 Radioaflæste varmefordelingsmålere som diagnoseværktøj for dårlig afkøling på radiatorniveau og lejlighedsniveau
Forsyningsselskaberne har stor interesse i at sænke returtemperaturen i fjernvarmenettet. Varmemålerfirmaerne har data for varmeforbrug og for de termiske egenskaber for hver eneste radiator, der er monteret i beboelsesejendomme i Danmark, bortset fra de allernyeste. Dette giver kendskab til potentialet for at sænke temperaturniveauet i ejendommene. Med intelligent databehandling af radioaflæste målere, kan dårlige afkølere detekteres helt ned til radiatorniveau, og der kan arbejdes effektivt og vidensbaseret på at forbedre afkølingen i ejendommene.
Carsten R. Larsen, Energy Manager
Brunata A/S

13:45 - 14:30 Et boligselskabs erfaringer nu 20 år efter
Varmeregnskabet som analyseværktøj i ejendomsdriften, udfordringer og spørgsmålstegn i nye bestemmelser.
Hvordan gik med skimmelsvamp, der var et stort problem da vi indførte målere?
Allan Sanhof, energitekniker Boligselskabet FSB.

14:30 - 14:45 Pause Te og kaffe

14:45 - 15:15 Tilstandskontrol af brugsvandsystemet i større ejendomme
I ejendomme med radioaflæste forbrugsmålere kan der billigt og bekvemt etableres ekstra målepunkter, så temperaturforholdene i varmtvandsanlægget kan monitoreres. Med egnet software kan nødlidende strenge og risikable temperaturniveauer i anlægget detekteres og fejlrettes i tide, så varmtvandskomforten opretholdes og risikoen for opformering af legionellabakterien forebygges.
Carsten R. Larsen, Energy Manager, Brunata A/S

15:15 Afslutning og afrunding
Hans Henrik Finne, salgs- og marketingsdirektør
ista Danmark A/S

Temadagen henvender sig til
Temadagen vil være interessant for personer, der arbejder med energieffektivisering, varmemåling og varmeregnskaber hos boligselskaber, boligforeninger, boligadministratorer, ejer- og lejerorganisationer o.l. samt kommunale myndigheder. Temadagen henvender sig naturligvis også til producenter og leverandører af målere og udstyr samt til firmaer, der leverer varmeforbrugsregistrering, varmeregnskaber og services.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Downloads
Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser