Kurser

Termokoblere - principper og metoder

På dette kursus får du den relevante viden om termokoblere, som udmærker sig ved lav pris, lille størrelse og kort responstid.

Godt kursus med entusiastisk foredragsholder.
Martin Bagge. Rockwool International A/S

Lær mere om fejlmuligheder, diagnostik og praktisk afhjælpning af termoelementer. Termokoblere udmærker sig ved lav pris, lille størrelse og kort responstid og er et oplagt valg i mange sammenhænge. Men de er dog langt fra så simple, som opbygning og pris antyder. Der et utal af muligheder for at ende med en temperaturmåling, som er afhængig af andre parametre, og hvis usikkerhed er meget større end forventet.

Tid & sted

Næste afholdelse er ikke planlagt.
Kontakt Søren Lindholt Andersen på e-mail soan@teknologisk.dk eller telefon 72 20 17 98.

Udbytte

 • Forståelse for termoelementers virkemåde og deres fysiske opbygning
 • Kendskab til de forskellige typer termoelementer, konstruktioner og deres tilhørende internationale standarder, specielt IEC 584
 • Praktisk erfaring gennem demonstrationer, hands-on-øvelser og teoretiske eksempler
 • Kendskab til de gængse fejlmuligheder og almindeligste fejl og deres afhjælpning
 • Kendskab til kalibreringsprincipper og muligheder, instrumentets styrker og svagheder samt indgående kendskab til drift og vedligehold af termoelementer.

Deltagerprofil

Kursets form og indhold er specielt tilrettelagt for medarbejdere i laboratorier og produktionsafdelinger, fx operatører, installatører, produktionsteknikere og kvalitetsmedarbejdere samt teknisk personale, der arbejder med måling, test, prøvning eller kalibrering.

Bemærk: Du bør have praktisk erfaring med temperaturmåling eller evt. have deltaget i kurset ”Temperatur - måling og kalibrering”.

Underviser

Søren Lindholt Andersen er fysiker og ansat i Center for Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han er ansvarlig for det Nationale Referencelaboratorium for Kontakttermometri. Han arbejder med måleteknik, kalibrering og usikkerhedsberegning, og deltager i forsknings- og udviklingsprojekter indenfor temperaturmåling med henblik på at bringe den nyeste viden i anvendelse i industrien. Desuden er han en erfaren formidler og underviser.

Indhold

 • Hvad er et termokobbel? Fordele og ulemper ift. andre sensortyper
 • Virkemåde, konstruktion og håndtering
 • Seebeck-, Thomson- og Peltier-effekter
 • Inhomogeniteter og tolerancer
 • Kabelforlængelser
 • Base- og ædelmetaltyper
 • Kalibrering af termokoblere og deres displayenheder
 • Cold junction-kompensation
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
 • Søren Lindholt Andersen
 • Forretningsleder, ph.d., cand. scient. 
 • +45 72201798
Andre kigger også på