Kurser

3 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Udvikling af services som skaber værdi

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  16.399
ekskl. moms
Nr. 91131

Ved at tænke på dine fysiske produkter som en platform for at udbyde services kan din virksomhed høste gevinster som: en mere stabil indtjening, bedre innovationsevne og gladere kunder. Deltag i dette 3 dages kursus og lær, hvordan du udvikler services, der skaber værdi - både for dine kunder og for din forretning.

Kurset henvender sig til dig, der skal udvikle virksomhedens serviceforretning, det kan være serviceledere, produktansvarlige, forretningsudviklere og udviklingsansvarlige.

Vi arbejder ud fra din virksomhed, uanset om det er en handels-, manuel service eller fremstillingsvirksomhed.

Du får konkrete værktøjer og metoder, der vil hjælpe dig til at accelerere og øge træfsikkerheden af den serviceudvikling, der skal ske i din egen virksomhed. I forløbet arbejder du med et konkret serviceudviklingsprojekt fra egen virksomhed.

 

Udbytte

 • Lær, hvordan du knytter kunderne tættere til dig og skaber længerevarende kundeforhold og kontakter gennem serviceaftaler
 • Få indblik i muligheder for services ift. forskellige markeder
 • Lær, hvordan du udvikler lige præcis den service, der opfyder dine kunders behov og giver en værdi, som de vil betale for
 • Få indsigt i, hvordan et ændret servicetilbud kan åbne et nyt marked for jer
 • Lær, hvordan en serviceforretning stuktureres og optimeres

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Dag 1:

Dagen bruges på at opnå forståelse for, hvordan indtjening og forretning kan skabes på services, ved at belyse de forskellige tilgange til serviceudvikling og serviceniveauer.

Dag 2:

På dagen arbejdes der med at gennemgå trinene til udvikling af en bæredygtig serviceforretning. Du arbejder med en case fra din egen virksomhed eller fra en fiktiv virksomhed, som vi har beskrevet.

Dag 3: Opsamling og yderligere perspktiver

Udbyttet af dette tredje modul er for deltagerne og deres virksomheder:

 • IOT-teknologier og hvordan det kan bruges aktivt i din serviceforretning
 • Optimering af eksisterende services gennem dataudnyttelse
 • Udviking af nye servicetilbud på baggrund af dataanvendelse
 • Nye forretningsmodeller, som ikke er baseret på salg af produkter
 • Nye partnerskaber gennem data-samarbejde
 • Bæredygtighed som et aktiv i ydelserne

Form og afvikling

Kurset strækker sig over to dage samt en opsamlingsdag.

Som opfølgningpå kurset tilbydes deltagerne endvidere et opfølgningsforløb med underviseren, hvor serviceprojektefs succesfaktorer gennemgås.