Kurser

Nyt1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Varmeplaner og projektforslag – teknologier, beregninger og beslutningsprocesser

26. april 2023 Aarhus
DKK  4.190
ekskl. moms
Nr. 91234

Regeringen har pålagt alle landets 98 kommuner at udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

Alle husejere med gas- eller oliefyr i 2022 skal modtage et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe.

Kommunerne skal derfor tage stilling til hvorledes områder, der i dag er forsynede med naturgas, skal overgå til fjernvarme, eller skal opvarmes ved individuel energiforsyning – fx små varmepumper eller biomasse.

Varmeplanlægningen er blevet højaktuel efter at gasforsyningen i Danmark er kommet under pres som følge af situationen i Ukraine.

Kurset er udformet med henblik på at sikre, at kommunale embedsfolk, rådgivende ingeniørfirmaer og andre relevante aktører handler på baggrund af den nyeste tekniske og økonomiske viden om relevante opvarmningsteknologier i den grønne omstilling af varmesektoren.

Formålet med kurset er primært at klæde beslutningstagere, kommunale embedsfolk og energiplanlæggere på til dels at kunne stille kritiske spørgsmål til de oplæg og rapporter, de modtager og til dels at kunne tage stilling til og træffe beslutninger om kommunernes varmeplaner på basis af valide oplysninger.

Der opleves behov for opkvalificering via en bred og uvildig baggrundsviden både om varmepumper og naturligvis også om fjernvarme, så den bedst egnede varmeløsning findes til et givent område ud fra både selskabs-, samfunds- og brugerøkonomi.

Målgruppe

Beslutningstagere (bl.a. politikere), embedsfolk og energiplanlæggere i alle Danmarks kommuner samt rådgivende ingeniørvirksomheder, som deltager i udrulningen af varmepumper og fjernvarme i områder, der i dag er forsynede med naturgas.

Udbytte

 • En bred og uvildig baggrundsviden om varmepumper til kollektiv og individuel varmeforsyning
 • Indblik i hvilke lovkrav og oplysninger, der ligger til grund for projektforslag i varmeforsyningen
 • Baggrund for at kunne tage stilling til og træffe beslutninger om kommunernes projektforslag på basis af valide oplysninger
 • Grundlag for at kunne stille kritiske spørgsmål til projektoplæg og rapporter, der omhandler kollektiv varmeforsyning.

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

De centrale emner i kurset vil være:

 1. Varmeplaner: Dansk energi- og klimapolitik. Regeringens holdning til kollektiv og individuel varmeforsyning. Potentielle muligheder for klimaneutral varmeforsyning
 2. Projektforslag: Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Energistyrelsens teknologikataloger. Korrekt anvendelse af teknologikatalogerne
 3. Teknologikataloger for produktion af el og fjernvarme. Teknologikataloget for store udeluftvarmepumper til kollektiv forsyning. Hvad ligger der bag
 4. Teknologikataloger for individuelle opvarmningsanlæg. Teknologikataloget for små udeluftvarme-pumper til individuel forsyning. Hvad ligger der bag.

Program

 • 08:30: Introduktion. Dansk energi- og klimapolitik. Varmeplaner og projektforslag.
 • 09:15: Varmeplaner. Hvad er baggrunden for varmeplanerne baseret på rapporterne ”Danmark kan mere II” og ”Varmeplan Danmark 2021 - En Klimaneutral Varmeforsyning”?
 • 09:55: Kaffepause.
 • 10:15: Projektforslag I. Hvilke lovkrav forankret i bl.a. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen danner grundlaget for projektforslag omkring varmeforsyningen?
 • 11:00: Projektforslag II. Hvordan anvendes Energistyrelsens retningslinjer til samfundsøkonomiske vurderinger af projekter?
 • 11:40: Frokost.
 • 12:25: Teknologikataloger for produktion af el og fjernvarme I. Hvad er nøgleinformationerne i ”Energistyrelses Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme” og ”Dataark for el og fjernvarmeproduktion”?
 • 13:10: Teknologikataloger for produktion af el og fjernvarme II. Hvad ligger der bag oplysningerne i teknologikataloget for store udeluftvarmepumper til kollektiv forsyning?
 • 13:50: Kaffepause.
 • 14:10: Teknologikataloger for individuelle opvarmningsanlæg I. Hvad er nøgleinformationerne i ”Energistyrelses Teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg” og ”Datablade for individuelle varmeanlæg”?
 • 14:55: Teknologikataloger for individuelle opvarmningsanlæg II. Hvad ligger der bag oplysningerne i teknologikataloget for små udeluftvarmepumper til individuel forsyning?
 • 15:40: Afslutning. Evaluering.
26153
26154
Underviser

Svenn Ole Kjøller Hansen

4.67/5 (121 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Underviser

Svend Vinther Pedersen

4.33/5 (42 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Vælg dato

Aarhus
26. april 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk