Kurser

1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Varmepumpeteknik for energikonsulenter og -teknikere

17. november 2022 Aarhus
DKK  4.590
ekskl. moms
Nr. 27548 A

Få et bedre grundlag for rådgivning i forbindelse med varmepumpeanlæg. På dette kursus får du en ud- og overbygning på forudgående uddannelser og kurser samt konkret og målrettet vejledning i anvendelse af de værktøjer, som du som energikonsulent, benytter i det daglige energimærknings- og vejledningsarbejde.

Energikonsulenter, der arbejder med energirådgivning og med energimærkning af bygninger og dermed opstiller forslag om etablering af varmepumpeanlæg, er under relativt stort tidspres og har behov viden, værktøjer og data, som muliggør hurtigt og effektivt at udføre arbejdet. Da det kræver mere viden at finde den korrekte installationsløsning ved varmepumper end ved andre opvarmningsmetoder, fravælges varmepumper ofte, på trods af at varmepumper ofte vil være den mest hensigtsmæssige løsning.

Deltagerprofil

Energikonsulenter, der i forbindelse med energimærkning udarbejder forslag til varmepumpeanlæg for rumvarme og varmt brugsvand i nye bygninger og ved konvertering fra olie- og gasfyr i eksisterende bygninger.

Deltagere forudsættes allerede at være i besiddelse af en del viden og kompetence mht. energi-anlæg og VE-teknologi, dvs. overordnet viden om varmetabsberegning, varmefordelingssystemer, styring af varmesystemer osv.

Kursusleder

Svenn Hansen er leder af uddannelsesaktiviteterne i Center for Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut. Han har mere end 25 års erfaring på køleområdet og er en meget erfaren underviser.

Andet

Kurset er udviklet med støtte fra Energistyrelsen og tilrettelagt i samarbejde med Energitjenesten - BfBE, Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter - FUBE, Frie Uafhængige Byggesagkyndige og Energikonsulenter og VPF, Varmepumpe-fabrikantforeningen.

Udbytte

  • Indeholder en ud- og overbygning til forudgående uddannelser og kurser
  • Konkret og målrettet vejledning i anvendelse af de værktøjer, som energikonsulenterne benytter i deres daglige energimærknings- og vejledningsarbejde.
  • Tilpasset energikonsulenternes ønsker og behov for konkret overordnet viden og overblik med begrænset teori og minimum af detaljer.

Indhold

Kurset er bygget op omkring følgende fire hovedblokke:

  • Energiteknologi, politik, energimærkning og energimærkningsværktøjer
  • On-site vurderinger, aktører, varmepumpeteknologi og produkter
  • Energieffektivitet, test og data, samt lovgivning og standarder
  • Be10 og gennemgang af cases med udvalgte og typiske eksempler.
23997
Underviser

Svenn Hansen

Svenn Hansen er leder af uddannelsesaktiviteterne i Center for Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut. Han har mere end 25 års erfaring på køleområdet og er en meget erfaren underviser.

Vælg dato

Aarhus
17. november 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk