Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Vejen til succes med projekter: Fokus på projektejeren

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Vejen til succes med projekter: Fokus på projektejeren

Vejen til succes med projekter: Fokus på projektejeren

Mange projekter fejler eller er udfordrede på deres mål. Hvordan kan vi opbygge en projektkultur, så vi får succesfulde projekter? Projektledelse er afgørende, men projektejeren gør forskellen.

Gode projekter udvikler organisationer gennem væsentlige resultater og forandring af organisering og arbejdsprocesser. Men nogen gange bliver projektarbejdet en frustration for de involverede, og resultaterne udebliver. I bedste fald spilder vi værdifuld arbejdstid og ressourcer. I værste fald er der menneskelige omkostninger som stress og manglende motivation.

Undersøgelser viser, at over 60% af vores projekter fejler eller er væsentligt udfordrede på målene. Under 40% af projekterne er succesfulde*. Det er ikke forbedret væsentligt de sidste otte år. Hvordan ændrer vi situationen?

Forudsætningen er en god projektkultur, hvor alle involverede i projektet tager ansvar, har kompetencer til at udfylde rollerne og udføre arbejdsopgaverne. Det gælder naturligvis projektleder og projektteam, men i høj grad også projektejer, styregruppen og de øvrige interessenter. Her er plads til forbedring.

Dygtige projektledere
En kvalificeret projektleder er naturligvis afgørende. Kompetenceniveauet er højt i Danmark. Over 25.000 projektledere har bestået PRINCE2®, der er verdens mest kendte projektstyringsmetode. Og ca. 7000 projektledere har gennemført en PMI eller IMPA projektledercertificering. Markedet for kurser, konferencer og netværksgrupper viser også indsatsen for at styrke og vedligeholde kompetencer.

Bolden spilles videre 
Med så mange kvalificerede  projektledere, hvad er udfordringen så?

Projektlederens ledelsesadfærd er et væsentligt succeskriterium. Jonglering med målstyring, estimater, planer og opfølgning er ikke tilstrækkeligt, hvis projektteam og interessenter ikke er motiverede, forstår og respekterer projektets formål, plan og fremgangsmåde. En både krævende og konfliktfyldt ledelsesrolle, da projekter jo altid rummer usikkerhed og ofte medfører forandringer, som ikke alle involverede bifalder. Projektlederen forventes at løse denne ledelsesudfordring som uformel leder, uden den ballast som formelt lederskab giver.

Succesfulde projekter drives af dygtige projektledere, men næres af hele organisationens projektadfærd. Og her spilles bolden fra den enkelte projektleders kompetencer til organisationens samlede projektkultur.

De rigtige projekter
Afgørende for en god projektkultur er organisationens evne til at igangsætte de rigtige projekter, der målrettet bidrager til implementering af virksomhedens strategi, og som forventes at realisere de bedste resultater sammenholdt med omkostninger.

De fleste organisationer har langt flere projekter på ønskelisten, end der er ressourcer til at gennemføre. Kunsten er at få overblik over muligheder, omkostninger, resultater, risici mv. og at prioritere projekter. Ikke bare vælge men også fravælge projekter.

Det er naturligvis en opgave for virksomhedens ledelse at lave denne prioritering. Et projektkontor kan bidrage med et godt forarbejde der hjælper med kobling til strategimål, udvikling af business cases og overblik over projekt porteføljen.

Organisatorisk forandring
Projekter kan se godt ud på papiret. ”Hvis vi nu havde det it-system, og ændrede vores arbejdsprocesser lidt, så kunne vi spare tid og lave færre fejl”.

Men hvad er forudsætningerne for, at organisationen ændrer arbejdsprocesser og tager systemet i brug? Mange projekter igangsættes uden tanke på fx den dialog og træning, der skal skabe den nye virkelighed. Her har projektejeren og styregruppen et stort ansvar. Forandringsledelse er ikke bare en disciplin for projektlederen.

Projektejer og styregruppe
Projektejer og styregruppe skal fastsætte og fastholde projektmålene og støtte projektlederen i at lede mod disse mål. Dette kræver løbende fokus på organisatorisk implementering af den forandring, projektet medfører. Projektejer og styregruppe baner vejen i organisationen hos både topledelse, mellemledere og medarbejdere. Her ligger det overordnede ansvar for, at projektet forankres og giver resultat.

Rollen som projektejer og styregruppe er væsensforskellig fra rollen som linjeleder, hvor fokus er på standardisering og kontinuitet, klare roller og opgavefordeling. Som projektejer og styregruppe er opgaven modsat. Det handler om forandring, hvor  konflikt og usikkerhed er grundvilkår.

Opgaven skal tages alvorligt. Måske er der brug for kompetenceudvikling og træning af projektejere og styregruppe som næste skridt mod god projektkultur?

Vejen mod succesfulde projekter
Succesfulde projekter forudsætter ikke bare dygtige projektledere, men også  en organisation der bidrager  gennem god projektkultur. Det er afgørende for at realisere de forventede forretningsmæssige resultater.
*Kilde: The Standish Group ”Chaos Manifesto 2013”

 

Vil du vide mere?

Bliv kloge på et af vores kurser målrettet projektledere:

Kilde: Udgivet for DANSK HR i ”Ledelse i udvikling nr. 4, 2014” af Inge Harder (tidl. konsulent hos Teknologisk Institut).