Kurser

Ventilation i etageboliger

Lær hvordan du får det bedste ventilationsanlæg til etageboliger og hvordan du får en mere stabil drift og et lavere energiforbrug uden at det samtidig går ud over komforten.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 6 besvarelser

I øjeblikket er der øget fokus på, om den enkelte bolig har det rette indeklima i forbindelse med etageejendomme, og der er især kommet fokus på, at der ikke er overførsel af luft fra udsugning til indblæsning; hverken i forbindelse med ventilationsanlæg eller over tag. Ligeledes er det vigtigt, at de enkelte boliger i en etageejendom tilbydes de samme luftmængder, så de ikke forskelsbehandles.

Samtidig er det vigtigt, at holde energiforbruget og lydniveauet lavt samt overholde lovkrav; såsom fx brandtekniske forhold.

Der har været stigende interesse for viden om ventilation og luftskifte i forbindelse med COVID-19.

Det får du med hjem

Du får, på kurset, den seneste viden om hvilke muligheder, der er for ventilation i etageejendomme af forskellig alder og type samt hvilke krav, der stilles til ventilationsanlæggene, og hvordan kravene opfyldes. Du lærer også om anlæggets opbygning og virkemåde - og så får du mulighed for at optimere anlægget samt eliminere fejl, mangler og gener for brugerne.

Indhold

På kurset gennemgår vi de muligheder, som lovgivning og teknik giver for ventilation i etageboliger.

  • Valget af løsninger: Centralt eller decentrale anlæg, dimensionering, fremføring og montage, styringsmuligheder, indregulering m.m. er centrale emner på kurset
  • Energiforbrug til ventilation
  • Indeklima
  • Anbefalede løsninger til tidstypiske ejendomme
  • Teori, praktik og eksempler
  • Målinger og beregninger i praksis
  • Gennemgang af ventilationsanlæg i én eller flere etageejendomme

Dette kursus adskiller sig fra andre ventilationskurser på markedet ved at en væsentlig del af tiden af tiden foregår med måleinstrumenter i forbindelse med ventilationssystemer/komponenter.

Deltagerprofil

Kurset er udviklet og tilrettelagt for alle faggrupper, der arbejder med ventilation i etageboliger, samt bygherrer – både større eller mindre private samt offentlige bygherrer. Kurset henvender sig altså til både driftspersonale, rådgiver, entreprenør, ventilationsmontør og bygherrer.

Undervisere

På kurset underviser en stribe af Teknologisk Instituts ventilationseksperter; bl.a. Christian Grønborg Nicolaisen, Erik Hvirgel Hansen, Christian Drivsholm og Merete Lyngbye.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på