Kurser

Ventilation i skoler

I dag tales meget om, at et vigtigt værn mod COVID-19 er god ventilation og udluftning. Ligeledes er det vist, at god ventilering øger børns indlæringsevne. Endelig kan øget ventilation etableres uden øget energiforbrug ved intelligent styring. På dette kursus forvandles disse generelle termer til aktuelle tal og målinger.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 13 besvarelser

Det får du med hjem

Efter kurset vil du være i stand til at anbefale konkrete ventilationsluftmængder, temperaturniveauer, kuldioxidkoncentrationer, styringsstrategier, opblanding af luft for at forhindre træk, positiv træk om sommeren til køl, strategi for kolde og varme dage samt strategier for ventilationsstyring og temperaturregulering, set punkter for radiatortermostater i forhold til ventilationsstyring mv.

Endelig er du oplært i at bruge måleudstyr til på dine egne skoler at foretage ovenstående målinger og foretage fejlfinding og afhjælpning heraf i forbindelse med indregulering, komponentindstillinger og service i lokaler og teknikrum.

Deltagerprofil

Du er fx pedel, varmemester, bygningsansvarlig, teknisk servicemedarbejder, teknisk personale, produktproducent, rådgiver eller entreprenør.

Anderledes end andre kurser

Dette kursus er anderledes end andre kurser. Fremfor at bruge meget tid med at sidde på en stol og se PowerPoint, vil størstedelen af kurset være action-betonet og foregå med måleudstyr, som du skal betjene i Teknologisk Instituts laboratorier og på en skole, og du får udleveret en case eller kan tage tegninger og foto med hjemmefra, som vil indgå i undervisningen.

Undervisere

Undervisere fra Teknologisk Institut er Erik Hvirgel Hansen, Christian Drivsholm og Merete Lyngbye.

Hvis du ønsker kurset gentaget i nær fremtid, så kontakt Merete Lyngbye på tlf. 72 20 13 82.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på