Kurser

Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger

Kontorer og andre erhvervsbygninger er ofte udfordret indeklimamæssigt – specielt i forhold til de termiske belastninger. Det gælder om at effektivisere ventilation og skabe den bedste komfort i indeklimaet; det gøres ved at begrænse varmetilførslen, så køling kan reduceres; dette mindsker risikoen for trækgener samtidig med, at det er energibesparende.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 17 besvarelser

Helt perfekt blanding af teori og praksis.
Lars Duelund Petersen. Erhvervsakademiet

Alle emner beskrives i teori og underbygges med praktiske øvelser.

Indhold

 • Bygningsreglementet krav til indeklima – herunder ventilation i kontorer og erhvervsbygninger
 • Termisk og atmosfærisk indeklima
 • Hvordan undgås uønsket varmetilførsel fx fra solvarme gennem vinduespartier
 • Indblæsningsteori – samt valg af armaturtyper, -kastelængde og træk
  - Hvad er specielt for højloftede lokaler – teori og praktisk øvelse
  - Er det realistisk at køle ved hjælp af de beregnede luftmængder? Det tjekkes i praksis
 • Gode tommelfingerregler til praktisk anvendelse i bygningerne
 • Brug af simple beregningsprogrammer til vurdering af indeklimaudfordringer (programmerne udleveres til kursisterne)
 • Aircondition – hvis dette nødvendigt. Anlægstype, opbygning funktion, anvendelse, energiforbrug mm
 • Lyd og eventuelt støj i forbindelse med ventilation og aircondition.

Udbytte

 • Baggrund for at vurdere et eksisterende anlæg i relation til indeklimakrav og energieffektivitet
 • Praktiske redskaber til optimering af indeklima samt energieffektivisering
 • Øvelse i brug af – og udlevering af digitale beregningsværktøjer til vurdering af termiske indeklimaforhold
 • Viden om driftsoptimering
 • Kursisternes egne eksempler kan drøftes og erfaringer udveksles.


Deltagerprofil
Kurset er udviklet og tilrettelagt for alle faggrupper, der arbejder med ventilation i kontor- og erhvervsbygninger samt for bygherrer – men med fokus på driftspersonalet, entreprenøren og ventilationsmontøren. Vi vil dog anbefale, at du har en grundlæggende viden om ventilation, svarende til den viden man får på kurserne Grundlæggende ventilation 1 og Grundlæggende ventilation 2 samt evt. Ventilationsanlæg – måling og indregulering.

Undervisere
På kurset underviser en stribe af Teknologisk Instituts ventilationseksperter, blandt andre Christian Drivsholm, Lasse Skammelsen Trankjær, Christian Heerup og Erik Hvirgel Hansen.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på