Kurser

Nyt1 time webinar 
Online seminar med live oplæg

Webinar: Energirenovering og bevaringsværdige bygninger – kan de gå hånd i hånd?

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  0
Nr. 91302
3,5
Meget godt
28 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Energirenovering af eksisterende bygninger ses ofte som en trussel mod bygningers bevaringsværdi og kulturhistorie. Hvordan kan spørgsmålet om energioptimering kontra bevaringsværdier håndteres i praksis, og findes der effektive måder at håndtere udfordringerne på? Det kan du få mere at vide om på dette webinar, som afholdes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Tidspunkt

Den 16. marts 2023 kl. 14:00 – 15:00 på Teams.

OBS! Det er stadig muligt, at tilmelde sig dette webinar ved at kontakte Søren Iversen, tlf. 72 20 24 80 / sni@teknologisk.dk.

Baggrund

Med det stigende fokus på energibesparelser i eksisterende bygninger – som bl.a. kommer til udtryk i EU’s igangværende revision af bygningsdirektivet – rejser spørgsmålet sig, om der sker en afvejning mellem energioptimering og ønsket om at fastholde bygningers bevaringsværdi.

BUILD på Aalborg Universitet undersøger for øjeblikket potentiale og udfordringer ved energirenovering af bevaringsværdige bygningen i et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Det drejer sig om en registerbaseret analyse af, hvor godt bevaringsværdige etagebygninger opført før 1950 – jf. SAVE-registret – klarer sig rent energimæssigt, vurderet på deres energimærker.

Den kortlægger bl.a., hvilke tiltag der typisk benyttes til renovering, hvilke øvrige forhold der spiller ind på energimærket, og om der på er forskelle at spore på energimærker og bevaringsværdige bygninger fra kommune til kommune.

Indhold

På webinaret præsenteres delresultater fra analysen, og du får viden om indsatser for at energioptimere bevaringsværdige bygninger, hvilke potentialer og udfordringer der typisk er, og hvordan forskellige kommuner forsøger at balancere hensynene til henholdsvis energioptimering og bevaring.

Oplægsholder

Oplægsholdere på webinaret er seniorforskere Jesper Ole Jensen og Ole Michael Jensen, begge BUILD på Aalborg Universitet.

Webinaret afvikles som et Teams Live Event og vil blive optaget. Optagelsen vil efterfølgende blive uploadet til Videncenter for Energibesparelser i Bygningers hjemmeside på byggeriogenergi.dk.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (logo)

Anmeldelser af Webinar: Energirenovering og bevaringsværdige bygninger – kan de gå hånd i hånd?

3,5
 
Meget godt Baseret på 28 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt