Kurser

Nyt1 time webinar 
Online seminar med live oplæg

Webinar: Renovér eller riv ned? Énfamiliehuse i et klimaperspektiv – husejernes oplevelser

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
Uden omkostninger
Nr. 91439

Hvornår har en bygning udtjent sin levetid? Teoretisk er huse bygget til at stå i århundreder, men i praksis river danskerne i gennemsnit ca. 1.100 huse ned om året og erstatter dem med nybyggeri.

Årsagerne kan være mange. Men hvordan kan håndværkere understøtte, at vi i højere grad bevarer den eksisterende bygning frem for at rive den ned?

På dette webinar, som afholdes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, får du indblik i, hvordan du kan være med til at fremme renovering frem for riv-ned-og-byg-op.

Tidspunkt

Webinaret gennemføres den 11. december 2023, kl. 14.00 – 15.00 på Teams.

Baggrund

De danske énfamiliehuse udgør 41 % af det opvarmede areal i Danmark. Og der er gang i både husbyggeriet og renoveringsprojekter i de danske hjem.

Alligevel er den almene dansker en overset målgruppe, når vi omstiller til cirkulær økonomi og klimabesparelser gennem sænket materialeforbrug samt energiforbedringer.

Som rådgiver eller udøvende inden for ét eller flere håndværksfag eller totalentreprise, har du daglig kontakt til de private bygningsejere.

Her kan tidspres, priskonkurrence, økonomi og travlhed være med til at skabe svære kår for den renovering, som familien ønsker sig frem for en nedrivning.

Et projekt med Teknologisk Institut, BUILD fra Aalborg Universitet og virksomheden Responsible Assets har undersøgt, hvilke udfordringer ”familien Danmark” typisk står overfor, når de ønsker at renovere.

Indhold

På webinaret får du gennem en række cases indblik i typiske problemstillinger ved større renovering og transformation af énfamiliehuse.

Målet er at hjælpe dig som professionel håndværker eller rådgiver med at blive bedre til at møde bygningsejer på deres præmisser gennem en bedre forståelse af kunderejsen og på den måde bidrage til, at vi renoverer og transformerer mere og bedre.

Oplægsholdere

  • Sára Finsdóttir fra Teknologisk Institut har mange års bred erfaring fra bl.a. bygge- og rådgivningsbranchen med formidling og antropologiske analyser, der skal øge gevinsterne, når vi løbende implementerer ny viden.
  • Simone Dalvang Fogh fra Teknologisk Institut har erfaring med en række projekter indenfor cirkulær økonomi i byggeriet og med undervisning af faglærere i bæredygtighed på håndværksuddannelser.

Foto øverst: Colourbox.

Webinaret afvikles som et Teams Live Event og vil blive optaget. Optagelsen vil efterfølgende blive uploadet til Videncenter for Energibesparelser i Bygningers hjemmeside på byggeriogenergi.dk.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (logo)