Analyse og dokumentation af hele virksomhedens målekæde

Jan Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

Analyse og dokumentation af hele virksomhedens målekæde

Behov for forandring
I mange virksomheder er produktion og produkter præget af målinger.
Måletekniske elementer indgår typisk ved kontrol og styring af processer og produkter, dokumentation og ikke mindst ved databehandling og -validering.
Kravene til virksomheden ændrer sig hele tiden, og der er brug for tiltag for at tilpasse sig de nye udfordringer.

Industriens drivkraft til forandring og forbedring vil typisk være:

 •  Omkostningsreduktion: Øget effektivitet, færre driftstop og kassationer
 •  Opfyldelse af myndigheds- og brugerkrav: Nye love, EU-direktiver og standarder, som stiller krav til  måleteknisk dokumentation
 •  Kvalitetssikring: Opfyldelse af standarder som f.eks. ISO 9000
 •  Fleksibilitet: Hurtig og fleksibel tilpasning af processer og tilhørende måleopstillinger
 •  Fornyelse (innovation): Nye krav til - eller større fleksibilitet af de måletekniske
   set-ups

Her er det en fordel med uafhængig, uvildig, systematisk og sammenhængende måleteknisk rådgivning, ofte i forbindelse med praktisk måling og dataanalyse.
Det er en ydelse, som Teknologisk Institut kan tilbyde.

Faglig kompetence
Fra Teknologisk Instituts laboratorier tilbydes kalibrering inden for et bredt måleteknisk område.

Vores medarbejdere har en betydelig måleteknisk erfaring, erhvervet gennem arbejdet med måling og kalibrering, udviklingsprojekter, undervisning mv. Endelig findes der i laboratorierne viden og erfaring om f.eks. mikroelektronik og IT i sammenhæng med måling, dataoverførsel, databehandling og usikkerhedsanalyse.

Vores laboratorier er akkrediteret i henhold til ISO 17025, og har stort kendskab til dokumentation og validering af metoder. Flere af laboratorierne er udpeget til nationale primær- og referencelaboratorier, hvilket garanterer det måletekniske niveau.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Vi tilbyder at rådgive og assistere i forbindelse med analyse og dokumentation af hele virksomhedens målekæde i tæt samarbejde med virksomhedens kontaktpersoner.

Ydelsen kan f.eks. omfatte:

 • Observation: Fremskaffelse af viden om en måleinstallation ved besigtigelse/inspektion
 • Måling: Fremskaffelse af viden om en måleinstallation ved konkrete målinger
 • Analyse: Baseret på de indhentede informationer, udførte observationer og målinger foretages en analyse af måleinstallationen
 • Evaluering: Med baggrund i analysen vurderes de forskellige alternativer/forbedringer med henblik på fastlæggelse af en optimal løsning
 • Korrektion: Den optimale løsning implementeres
 • Validering og dokumentation

Opfølgning
Som led i den måletekniske rådgivning eller i forbindelse med opfølgning tilbyder vi bl.a.:

 •  Måletekniske kurser og kurser i usikkerhedsanalyse
 •  Hjælp til beregning af måleusikkerhed samt de nødvendige værktøjer implementeret vha. Excel eller GUM Workbench