Biomasselaboratorium - Laboratorieydelser

Helena Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 86.

Billede til biomasse-side

Biomasselaboratorium - Laboratorieydelser

VI TILBYDER EN RÆKKE TESTS OPLISTET HERUNDER AFHÆNGIGT AF BIOMASSE:

Træpiller, flis, briketter og alternativ fast biobrændsel: (akkrediteret område)

 • Askeindhold iht. ISO 18122
 • Askesmelteegenskaber iht. CEN/TS 15370
 • Slaggetest iht. metode udviklet af Teknologisk Institut
 • Bestemmelse af længde og diameter iht. ISO 17829
 • Mekanisk holdbarhed iht. ISO 17831
 • Brændværdi iht. ISO 18125
 • Vandindhold iht. ISO 18134
 • Opløste pillers partikelstørrelsesfordeling iht. ISO 17830
 • Partikelstørrelsesfordeling på 3,15 mm og derover iht. ISO 17827-1
 • Partikelstørrelsesfordeling på 3,15 mm og derunder iht. ISO 17827-2
 • Rumvægt iht. ISO 17828
 • Flygtige bestanddele iht. ISO 18123
 • Karbon, hydrogen og nitrogen iht. ISO 16948
 • Svovl og klorindhold iht. ISO 16994
 • Hovedelementer (Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, Ba, Na, K, P) iht. ASTM D 3682
 • Tungmetaller (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, V, Mo) iht. ASTM D 3683 (her sørger vi for test gennem et eksternt laboratorium)

Affaldsbrændsel – Solid recovered fuel (SRF)

 • Askeindhold iht. EN 15403
 • Askesmelteegenskaber iht. DS/CEN/TR 15404
 • Mekanisk holdbarhed iht. EN 15639
 • Brændværdi iht. EN 15400
 • Vandindhold iht. EN 15414
 • Partikelstørrelsesfordeling på 3,15 mm og derunder iht. EN 15415-1
 • Rumvægt iht. EN 15401
 • Flygtige bestanddele iht. EN 15402
 • Karbon, hydrogen og nitrogen iht. EN 15407
 • Svovl og klorindhold iht. EN 15408
 • Hovedelementer (Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, Ba, Na, K, P) iht. EN 15410
 • Tungmetaller (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, V, Mo) iht. EN 15411

Grillkul iht. EN 1860-2

 • Vandindhold
 • Askeindhold
 • Flygtige bestanddele
 • Fixed carbon
 • Brændværdi iht. ISO 1928

Bioaske iht. Bioaskebekendtgørelsen

 • Tørstof
 • Glødetab
 • pH
 • Ledningsevne
 • TOC
 • Næringsstoffer (fosfor og kalium)
 • Tungmetaller (Ca, Hg, Pb, Ni, Cr)
 • PAH

Flydende biobrændsel

Brændværdi iht. ASTM D240

 

PRØVEINDLEVERING

Teknologisk Institut

Kongsvang Allé 29

Bygning 22 - Biomasselaboratoriet

8000 Aarhus C

Att. Helena Nielsen