Luftfugtighed

Mette  Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 32.

Luftfugtighed

For at sikre nøjagtigt udførte målinger af fugtighed og lufttemperatur skal det anvendte udstyr kalibreres. Det er vigtigt, at kalibreringen udføres så tæt på brugsbetingelserne som muligt. For temperaturmålere kan der fx begås store fejl, hvis de kalibreres i væske, men i praksis anvendes i luft.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

I fugtlaboratoriet kalibrerer vi alle typer fugtmåleudstyr. Vi udfører også rådgivningsopgaver, tilbyder forskellige plan- og virksomhedstilrettede kurser og er en værdifuld partner i udviklingsprojekter. Vi tilbyder måleteknisk rådgivning fx om beregning af måleusikkerhed.

Fugtlaboratoriet udfører bl.a. kalibrering af:

  • Udstyr til måling af relativ luftfugtighed i området fra 0,2 %rh til 95 %rh
  • Dugpunktsmålere, fx spejlhygrometre i området fra - 75 oC til 70 oC
  • Udstyr til måling af lufttemperatur i området fra - 40o C til 90o C.

Fugtlaboratoriet rådgiver om:

  • Måling, valg af udstyr og usikkerhedsberegning
  • Prøvning og karakterisering af nye sensorer. Vi indgår gerne i et samarbejde omkring produktudvikling. 

Dokumenteret sporbarhed

Vi er akkrediteret af DANAK til at udføre alle ovennævnte kalibreringer. Se www.danak.dk, reg.nr. 200 for detaljerede specifikationer af akkrediterede måleområder og usikkerheder. 

Se også:

Vores laboratorieydelser.

Vores omfattende kursusprogram.