On-site kalibrering af flowmålere

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

Forsidebillede til "Måling af vand- og energiflow"

On-site kalibrering af flowmålere

Flowlaboratoriet på Teknologisk Institut har gennem mange år ydet hjælp til varmeværker, målerproducenter, procesindustri, medicinalvirksomheder m. fl. ved flow- og energimåling. Vi er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til nationalt referencelaboratrie for Vandflow og deltager i internationalt samarbejde bl.a. gennem EURAMET. Laboratoriet er en del af det danske "Centre of excellence" for flowmåling, Flowcenter Danmark.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Kalibrering af store flowmålere (> DN200) på fjernvarmeværker, vandværker og i procesindustrien er normalt forbundet med meget besvær. Denne opgaver løser vi on-site vha. Laser-Doppler-Velocimetri (LDV). Målemetoden kan anvendes til både koldt- og varmtvandssystemer. Udover bestemmelse af volumenflow er on-site målemetoden et godt værktøj til karakterisering af flowforholdene herunder flowforstyrrelser som swirl m.m.

Vi udfører:

  • DANAK-akkrediteret on-site kalibrering af flowmålere vha. LDV fra DN100 til DN1000 med flow fra 0,25 - 17.000 m3/h og med en måleevne på +/- 0,9 %
  • Sporbar kalibrering af flowmålere fra DN10 til DN300 med flow op til 500 m3/h vha. clamp-on ultralydsmåling - dog uden akkreditering

Dokumenteret sporbarhed

Se her, reg. nr. 200 for detaljerede specifikationer af akkrediterede områder og måleusikkerhed.

Vi tilbyder også:

Teknologisk Instituts akkrediterede kalibreringslaboratorier dækker de fleste måletekniske områder.
Vi har også et omfattende kursusprogram og tilbyder måleteknisk rådgivning f.eks. om beregning af måleusikkerhed.