Prøvning af afløb - Metodeliste

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Dobbeltvandlukke under vask

Prøvning af afløb - Metodeliste

 

Omkring afløbskomponenter er Teknologisk Institut akkrediteret af DANAK under akkreditering 11 til at udføre mekanisk og fysisk afprøvning af afløbskomponenter efter følgende metodeliste:

ANVENDTE STANDARDER

BESKRIVELSE

DS/EN 858-1: 2002 og DS/EN 858-1/A1:2005

Udskillere for olie og benzin.
Der udføres test af tæthed iht. afsnit 8.2, bestemmelse af effektivitet efter 4, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8 og funktionskrav efter afsnit 6.5

DS/EN 1433: 2002 og DS/EN 1433/A1:2005

Afvandingskanaler. Der udføres belastningstest iht. afsnit 9.1.4
og test af vandtæthed iht. afsnit 9.3.6

EN 1825-1: 2004

Fedtudskillere. Der udføres test af tæthed iht. afsnit 8.4.1, bestemmelse af effektivitet efter 4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10 og funktionskrav efter afsnit 5.5

DS 2379: 1990

Brønde af PVC-U, PE og PP til jordlagte ledninger
for bortledning af spildevand og regnvand. Specifikationer og prøvningsmetoder.
Der udføres test af de hydrauliske egenskaber iht. annex A.

DS/EN 12566-1: 2001 og DS/EN 12566-1/A1:2004

Præfabrikerede septictanke (op til 50 PE). Der udføres kapacitetstest iht. annex A1, tæthed iht. annex A.2.1
og test af den hydrauliske kapacitet iht. annex B.

DS/EN 1437:2002

Plastrørsystemer til afløb i jord –
Bestemmelse af modstandsevne over for kombinerede temperaturvekslinger og udvendig last – Prøvningsmetode efter afs. 7.