Udvikling og test af lim

Niels  Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Maling og lim

Udvikling og test af lim

På Teknologisk Institut har vi stor erfaring med at udvikle og teste lime. Få hjælp af vores eksperter til at udvikle nye produkter, også biobaserede eller til at optimere en eksisterende recept.

Vi har pilot- og fuldskalaapparatur til rådighed, der er målrettet udviklingen af maling, lim og imprægneringsmidler til træ. Vi har bl.a.: Imprægneringsanlæg, dissolver og Automated Bond Evaluation System (ABES). Vores fuldskala imprægneringsanlæg kan anvendes til større og mindre træemner, hvor vakuum, tryk eller var­me indgår i processen. De imprægne­rede emner kan efterfølgende testes i vores akkrediterede laboratorier.

Dissolveren har en lukket reaktions­beholder (15-20 L kapacitet) med var­mekappe, så opvarmning og afkøling kan foregå kontrolleret. Det er muligt at arbejde under vakuum og på denne måde opkoncentrere en given blanding til højere tørstofindhold. Udstyret kan anvendes til udvikling af coatingsystemer som fx alkyd, akryl, emulsioner mv. samt formulering af lim, herunder systemer uden formal­dehyd såsom proteinbaserede lime. Udstyret er også velegnet til udvikling af vandbaserede lime, som skal efter­hærdes f.eks. ved UV-bestråling.

ABES er state-of-the-art-udstyr til brug i udvikling og test af lim. Ved hjælp af dette udstyr får du en grun­dig evaluering af limens tørreprofil dvs. styrkens afhængighed af faktorer som hærdetid og -temperatur.

Case - Proteinbaseret lim

Målet for et projekt var at udvikle en proteinbaseret lim til træ. Undervejs i processen lykkedes det at få en meget højviskøs blanding på trods af et relativt lavt tørstofindhold (20 %). Denne blanding blev behandlet enzymatisk i dissolveren og efterfølgende opkoncentreret ved fordampning. Det endelige produkt havde et tørstofindhold på 40-50 % og en viskositet på 300-500 cP, hvilket gjorde den egnet til industrielle processer.