Læsekurser har givet gladere medarbejdere på Toms

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 96.

Læsetest - Toms

Læsekurser har givet gladere medarbejdere på Toms

Tre ud af fire medarbejdere på Toms har fået bedre psykisk arbejdsmiljø, efter de har deltaget i læsekurser.

Samtlige 700 medarbejdere på Toms fabrikken i Ballerup har i halvandet år haft mulighed for at gå til læse- og skrivekurser på fabrikken, og det har haft en markant effekt på medarbejdernes boglige færdigheder, ligesom deres psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre, og risikoen for fejl på arbejdet er blevet minimeret.

Således svarede hele 89 procent af deltagerne i den endelige evaluering, at det har haft personlig betydning for dem at deltage i projektet.

- Jeg er blevet meget mere udadvendt, og jeg holder mig ikke tilbage, hvis der er noget.
Tidligere var jeg ikke meget for at ’give videre’, men nu er jeg ikke bange, for jeg har fået meget mere mod. Jeg har meget mod på at melde mig til nye ting, som jeg gerne vil deltage i.
Jeg har fået større selvtillid, selvværdet bliver bedre, siger en af deltagerne fra projektet.

Mange med staveproblemer
Undersøgelser viser, at op mod 800.000 voksne danskere har så ringe læse- og skrivefærdigheder, at de kan have svært ved at leve op til kompetencekravene på arbejdsmarkedet. Desuden er hele otte procent af befolkningen ordblinde.

- Mange mennesker med læse- og skrivevanskeligheder har ufaglærte job, men efterhånden er der så mange sikkerhedsforskrifter, manualer og mails, at det også kan være vanskeligt at opfylde ufaglærte stillinger, hvis man har svært ved at læse, siger sektionsleder Eva-Carina Nørskov fra Teknologisk Institut.

Derfor iværksatte Toms med hjælp fra Teknologisk Institut og Mærsk Nielsen HR i 2010 projektet Læs og Skriv på Toms for at højne medarbejdernes boglige kompetencer.

Læselyst betyder meget
Ved projektets afslutning viser evalueringen, at 100 medarbejdere har grebet chancen og deltaget i læse- skriveundervisningen, og betydningen af, at være bedre til at læse og skrive,
er enorm.

For det første er de blevet gladere for at gå på arbejde,
da hele tre ud af fire svarer, at projektet har bidraget til et godt psykisk arbejdsmiljø. Desuden er sikkerheden på arbejdspladsen øget, da omkring tre fjerdedele mener, at projektet har bidraget til bedre overholdelse af skriftlige sikkerhedsforskrifter, og at der begås færre fejl på arbejdspladsen.

- Ved læsetesten fandt jeg ud af, at jeg er ordblind, og det er godt. Jeg hadede at gå i skole som barn, og jeg gik ud af niende klasse inden eksamen. Men nu har jeg turde melde mig til at deltage i undervisning. Jeg kan godt lide det nu, fordi jeg har fundet ud af, at jeg er ordblind… jeg er ikke ’bare’ dum, siger en af deltagerne.

Tabu brudt
Det var frivilligt for medarbejderne at deltage i projektet, så et af målene var at få mindst 150 medarbejderne til at melde sig, og dette mål blev hurtigt opfyldt, da hele 230 medarbejdere deltog i en læsetest, der skulle afgøre hvilket niveau et eventuelt læsekursus skulle ligge på.

Ud af disse 230 medarbejder, der fik screenet deres læsefærdigheder, fortsatte knap 100 af dem på et målrettet læsekursus. Således fik 26 personer efterfølgende ordblindeundervisning,
62 deltog i Forberedende Voksenundervisning (FVU) i læsning, og endeligt fortsatte
10 administrative medarbejdere i et læsestrategikursus.

- Det var vigtigt for os at komme godt fra start og få skabt en positiv stemning om projektet, så folk ville melde sig til screeningen. Derfor afholdt vi et stormøde i fabrikkens lagerhal, hvor samtlige medarbejdere var inviteret. Her hørte de lidt om projektet, og de så en video af deres kollega, der stod frem og fortalte, at hun er ordblind, og at hun glæder sig til at få hjælp til at blive en bedre læser. Det tror jeg, havde stor effekt, at alle kunne se en kollega, der brød tabuet,
siger Eva-Carina Nørskov.

Teknologiske hjælpemidler
Foruden kurserne, som medarbejderne kunne gå til, blev der udarbejdet nogle teknologiske løsninger, som kan hjælpe medarbejderne i deres daglige konfrontationer med ord.

Flere medarbejdere fik eksempelvis tilbudt computerprogrammet CD-ORD, der kan læse tekster op på computeren og komme med ordforslag, når man skriver på computeren.

Desuden blev der i projektet udviklet korte instruktionsvideoer til flere af maskinerne i produktionen. Hidtil har der kun eksisteret skrevne manualer, som har været vanskelige at læse for mange medarbejdere, men nu kan de se en video af, hvordan bestemte maskinger skal betjenes.

Fakta
Projektet har kørt i halvandet år og blev finansieret af Forebyggelsesfonden.
Det er VUC Vestegnen, der står for undervisningen, der foregår på Toms.
Projektet blev ledet af HR konsulent Stig Vinther, der stod i spidsen for en aktiv og velfungerende projektgruppe bestående af både medarbejdere og ledere på Toms.
Projektet fik konsulenthjælp af Eva-Carina Nørskov fra Center for Arbejdsliv og Lizzie Mærsk Nielsen fra Mærsk Nielsen HR.
Forebyggelsesfonden har støttet projektet med 2,3 millioner kroner, så Toms Gruppen A/S blandt andet har kunnet frikøbe medarbejdernes timer til undervisningen. Toms Gruppen A/S bidrager desuden selv til projektet ved at finansiere projektledelsens tidsforbrug i projektet.

Projektets evaluering kan findes her