Lean Logistics

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Lean Logistics

Stærkt og aktuelt fokusområde i logistikken - Lean Logistics

Lean Logistics - optimer din logistik med lean tankegangen

Det er en almindelig misforståelse at LEAN tankegangen og filosofien alene handler om produktion. Skønt LEAN tankegangen tager sit udgangspunkt i teknikker fra produktionen er fokus relevant alle de steder, hvor der er processer, som kan effektiviseres og forbedres - herunder også i forsyningskæder. Lean tankegangen breder sig til logistikken og forsyningskanalerne. Lean stiller krav til alle virksomhedens funktioner omkring produktions- og handelsprocesserne. Her kan der både tabes og vindes, når forsyningskæderne synkroniseres efter Lean-tankegangen.

Se kurset Lean Logistics.
Tilmelding kan ske på: http://www.teknologisk.dk/kurser/k54023

”Buzz-word” eller er der realiteter bagved – kan det overhovedet anvendes til noget?

Lean-begrebet har, som man jo nok kan forestille sig, sit udspring i produktionen. Der har i adskillige år været arbejdet med Lean-processer i mange produktionsvirksomheder både i Danmark og internationalt. Lean handler grundlæggende om at undgå spild i alle processer.

På samme måde var konceptet for ”supply chain management” designet til at tage spild ud af forsyningskæder - spild som udtryk for overfyldte lagre, unødigt tids- og omkostningsforbrug etc. Forsyningskæder designes ofte til at trække (”pull”) lager af varer frem til sidste led (forbruger eller virksomhed). Dette er nøjagtigt hvad – Lean Logistics – handler om, dvs. fjerne spild og mangler fra forsyningskæder. Værktøjerne er nogle af de gamle kendte Kanban og ”Pull”- filosofierne, så her har vi i korthed fat i begrebet Lean Logistics.

Grossister, producenter, detailhandlere, distributører, leverandører, 3.parts logistikoperatører kort sagt alle parter i en forsyningskæde, føler i dag presset til at skulle reducere omkostningerne, tiden og lagrene – for at blive ”Lean”. Dette gælder såvel nationale som i disse globaliseringens år, de internationale forsyningskæder. Så derfor bliver alle eller vil alle, blive involveret i ”Lean”-processer på et eller andet tidspunkt.

Lean Logistics kan beskrives som et tæt forbundet system af logistiske initiativer, der kan forbedrer konkurrenceevnen. Lean Logistics dækker således både den interne som eksterne logistik samt - lige så vigtigt - interaktionen med produktionen.

Ved at optimere logistikken og slanke infrastrukturen og herigennem sørge for, at det er de rigtige varer, der i den rette mængde ligger på lager, kan virksomheder vha. Lean Logistics opnå:

- Mindre lagre
- Nedbringe gennemløbstider/bedre rettidige leveringer
- Løbende forbedringer
- Reducerede omkostninger

Emner:
Oversigt over Lean Logistics
         Hvad er Lean Logistics?
         Lean indgangsvinklen til logistikken
Intern logistik
         Intern transport
         Lagerstrategier
         Lagerstyring
         Lager af materialer, halvfabrikata og færdigvarer
Vareflow i forsyningskæden
         Varer ind i virksomheden
         Varer ud af virksomheden
         Emballager - retur og genbrug
Informationsflow
         Logistiksystemer
         Planlægning og forecasts
Samarbejde i forsyningskæden
         Kunde-leverandør samarbejde
         3. parts logistik