Logistikskolen - Opbygning af kursus og undervisning

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Emballage på truck

Logistikskolen - Opbygning af kursus og undervisning

Logistikskolens overordnede udgangspunkt

Uddannelsen tager udgangspunkt i brugerens situation.

Der er brudt med den traditionelle tankegang, der starter med indkøbets planlægning og at materialestrømmen bevæger sig fra råvareleverandøren over produktionsprocesserne og ud til slutbrugeren.

Med henblik på at skabe overblik over hvilke elementer, der har indflydelse på, hvorvidt en given virksomheds produkter afsættes eller ej respektivt i utilfredsstillende mængder, bygges uddannelsen op med udgangspunkt i slutbrugerens aspekter og bevæger sig baglæns i logistikkæden tilbage til råvareleverandøren. Sigtet hermed er at tydeliggøre den virksomhedsnære situation samt at anskueliggøre på hvilke områder, der kan sættes ressourcer ind så tidligt som muligt.

Opbygning
Skolen er opbygget som en kombination af fjern- og klasseundervisning. Fjernundervisningsdelen består af i alt 10 pakker. Hver pakke indeholder en opgave, som kursisten skal løse og fremsende til Emballage og Transport. Her rettes opgaven og sendes retur til kursisten med den næste opgave. Eksternatundervisningen består af i alt 3 x 3 dages workshop (A, B og C), hvor den første workshop er tidsmæssigt placeret efter løsning af det femte brev.

Et meget væsentligt element i kursusforløbet er kursistens selvstændige opgave, som skal løses med udgangspunkt i egen virksomhed, og som præsenteres på den afsluttende workshop C.

Rådgivning undervejs
I fjernundervisningen vil den ansvarlige for den enkelte kursuspakke være til støtte for kursisterne med råd og vejledning. Dette kan fx foregå pr. brev, fax, telefon eller e-mail. I hver kursuspakke er angivet, hvem læreren er.

3 x 3 dages holdundervisning
De 10 kursuspakker suppleres som nævnt af tre modulopdelte workshops/kurser af 3 x 3 dages varighed. Kurserne foregår som lærerunderstøttet undervisning på Teknologisk Institut i Taastrup med tilhørende kompendium og undervisningsmaterialer.

Formål med holdundervisning
Formålet med de tre workshops er at sammenknytte den indhøstede teoretiske viden om problemstillinger på logistikområdet med kursusdeltagernes egne praktiske erfaringer til et overordnet totalsynspunkt. Dette skal føre frem mod forståelse for indsigt i virksomhedens muligheder for optimering af varestrømmens funktionsegenskaber og dermed til en forbedret konkurrenceevne.

Et altafgørende princip og overordnet formål i det samlede kursusforløb er, at kursisten til stadighed har sin egen situation i virksomheden for øje, samt at kursisten analyserer, vurderer og beslutter ud fra denne situation. Et led i undervisningsforløbet er derfor, at kursisterne - med udgangspunkt og støtte i egen virksomhed - stilles til opgave på den første workshop at analysere og behandle et bestemt emne/problemområde fra egen virksomhed. Opgaven er skriftlig og skal præsenteres af kursisten på kursets sidste del.

Undervisningen på de 3 workshops tager udgangspunkt dels i en lærebog, der udleveres til kursisterne, dels i cases og øvelser, der med udgangspunkt i praktisk forekommende problemstillinger, skal løses i grupper.


Hvem underviser ?
Undervisningen varetages af Teknologisk Institut, Emballage og Transports egne lærerkræfter samt af eksterne repræsentanter fra industri og erhverv.

Når du har tilmeldt dig...
Du vil få tilsendt den første kursuspakke med tilhørende opgaver. I kursuspakken er der angivet, hvornår du skal aflevere den besvarede opgave (normalt er det 14 dage efter, at du har modtaget pakken). Her vil der også være angivet, hvem din kontaktperson er.

Sammen med det første kursuspakke vil du derudover få tilsendt lærebogsmateriale, en mappe med værktøjer og artikler samt et leksikon som du kan bruge undervejs som opslagsværk.