Lukkede kloakriste skal redde kældre fra oversvømmelser under skybrud

Ulrik Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Lukkede kloakriste skal redde kældre fra oversvømmelser under skybrud

Forsøg i Vanløse og Brøndby skal vise, om man kan redde folks kældre fra oversvømmelser uden massive investeringer i nye kloakker.

De store oversvømmelser i kældre under skybrud kan muligvis forhindres uden massive investeringer i nye kloakker. Flere steder i Hovedstadsområdet er et innovationskonsortie i gang med at eksperimentere i alternative måder at komme af med de store mængder regnvand.

- Nogle steder kan man lave løsninger, som er billigere og mere intelligente end ved at bygge større kloakker. Ved at transportere vandet på vejoverfladerne, kan man forhindre, at kloakkerne bliver oversvømmede, og vandet trænger op i folks kældre, siger centerchef Ulrik Hindsberger, Rørcentret på Teknologisk Institut.

Innovationskonsortiet ”Byer i Vandbalance” arbejder blandt andet på villaveje i Vanløse, hvor man arbejder på løsninger, som leder regnvand væk fra de truede områder udenom det overbelastede kloaksystem. På villavejene Roshagevej og Ørhagevej skal kloakristene i vejen lukkes og i stedet skal regnvandet ledes bort via render langs kantstenene.

- Beregninger viser, at hvis man fjerner vejvandet fra Københavns kloakker, kan man forøge de eksisterende kloakkers kapacitet med ca. 30 procent, siger Ulrik Hindsberger.

Fordi vejvandet ofte er forurenet med bl.a. olie- og gummirester, skal regnvandet krydse en tværgående vej og ledes over i et nybygget filtreringsanlæg til rensning af vejvand, som efter planen skal graves ned i et nærliggende grønt område.

Ud over at eksperimentere med at lede regnvand fra skybrud væk via vejoverfladen, eksperimenterer ”Byer i Vandbalance” blandt andet også med at forbedre regnvandets mulighed for at sive ned i jorden uden at belaste kloaksystemet. I Brøndby arbejdes der med, at regnvandet skal nedsives til undergrunden i private haver og vejvandet nedsives og renses i såkaldte vejbede.

- Et af projektets overordnede formål er at styre byernes vandbalance bedre, så vi billigere og mere intelligent kan begrænse skader efter skybrud, siger Ulrik Hindsberger.
Vejarbejderne og bygningen af rensningsanlæg forventes påbegyndt i dette efterår.

Projektet i Hovedstadsområdet er finansieret af RTI (Rådet for Teknologi og Innovation) og udføres i samarbejde mellem

 • Teknologisk Institut
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Københavns Universitet
 • Dansk Hydraulisk Institut (DHI)
 • Københavns Energi
 • Københavns Kommune
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Wavin
 • Per Aarsleff
 • Orbicon. 


Yderligere oplysninger
Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut – tlf: 7220 2285.