Mennesket, boligen og lokalområdet - - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Mennesket, boligen og lokalområdet - vejen til social bæredygtighed gennem nybyggeri og renovation

Mennesket, boligen og lokalområdet - - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri

Almene boliger er langt mere end blot steder at bo.

De er rammen om hverdagen og det daglige liv for rigtig mange mennesker. De er på den måde en vigtig brik i at skabe godt naboskab, trivsel og tryghed.

Erfaringer viser, at det gode naboskab, trivslen og trygheden ikke altid kommer af sig selv. Vi præsenterer derfor i denne pjece en metode, der kan anvendes i forbindelse med nybyggeri og renoveringer, som sikrer, at den sociale dimension tænkes ind, allerede inden de første mursten lægges. Der skal allerede på dette tidspunkt skabes rammer for det gode hverdagsliv og naboskab – både imellem bebyggelsens beboere og i forhold til lokalområdet.

Alle byggesager og større renoveringer åbner nemlig muligheder for at tænke nyt. Ikke bare i forhold til det bygningsmæssige, men også i forhold til beboerne, bebyggelsen og lokalområdet. Det handler om at have bebyggelsens og områdets sociale bæredygtighed for øje fra første færd. En øget bevidsthed om den sammenhæng, byggeriet skal indgå i, og om de beboere, som bor eller skal bo der, giver et solidt fundament for at kvalificere de beslutninger, der skal tages i løbet af en bygge- eller renoveringssag.

Konceptet guider bygherren gennem fem konkrete trin og sikrer, at den sociale dimension inddrages fra starten. Gennem trinnene kommer man igennem, hvordan man afdækker levede liv, fællesskaber og samspilsmuligheder, og hvordan man kan indrette de fysiske rammer, så de bedst muligt understøtter dette. Endelig guider konceptet bygherren igennem, hvordan den sociale bæredygtighed kan understøttes og vedligeholdes, efter byggeriet står færdigt.

Uanset at konceptet udspringer af den almene sektor, rummer det så megen almengyldig viden, at det med fordel også kan bruges af fx kommuner og tegnestuer, der prioriterer en bevidst og systematisk tilgang til social bæredygtighed.

Hvis du vil læse mere om konceptet, kan du downloade pjecen 

.