Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Metoder til tidlig identifikation af nye kompetencebehov

Tine  Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 46.

Metoder til tidlig identifikation af nye kompetencebehov

Såvel i opgangs- som nedgangstider ændres virksomhedernes behov for kvalifikationer løbende som følge af, at nye forretningsmodeller udvikles og nye teknologier tages i brug. For at uddannelserne kan følge med i de ændringer, der sker, er det vigtigt, at uddannelsesplanlæggerne har redskaber, som gør dem i stand til mere dynamisk at kunne tilrettelægge den samlede kvalificeringsindsats. Teknologisk Institut har for Undervisningsministeriet gennemført et projekt, hvis formål var at indsamle og formidle viden om metoder til at identificere fremtidige kvalifikationsbehov.

Projektets havde en række delmål:

  • At generere ny viden om eventuelle barrierer for, at erhvervsuddannelsessystemet kan opfange kvalifikationsbehov af brancheoverskridende karakter, eller i nyopståede brancher eller felter og med hensyn til at se fremtidige kvalifikationsbehov i et længere tidsmæssigt perspektiv.

  • At udvikle metoder og redskaber til at fremme opsamling af viden, erfaringsudveksling, behovsafklaring og strategisk fremtidsorienteret analyse af de drivkræfter, der indvirker på fremtidige kvalifikationsbehov på tværs af eksisterende brancher og sektorer.

  • At afprøve disse metoder og redskaber på demonstrationsbasis for at medvirke til at styrke en fremtidsorienteret og mere langsigtet tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddet.

  • At formulere anbefalinger til en styrkelse af det eksisterende system for tilrettelæggelsen af det erhvervsrettede uddannelsesudbud i lyset af de indhøstede erfaringer.

  • At formidle projektets resultater og erfaringer vedrørende barrierer og behov samt anvendelse af metoder og redskaber til relevante interessenter og aktører.

Resultater
Projektet mundede ud i udarbejdelsen af et metodekatalog,

som beskriver metoder til identifikation af fremtidige kvalifikationsbehov med henblik på omsætning til uddannelsesmål. Metoderne er beskrevet med inspiration fra internationale erfaringer. Kun metoder, som vurderes at have interesse i en dansk uddannelsessammenhæng er medtaget.