Min Kompetencemappe – et værktøj til dokumentation af realkompetencer

Martin Eggert Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 29.

Min Kompetencemappe hjælper dig med at sætte ord på de kompetencer og færdigheder, som du allerede har eller som du gerne vil udvikle.

Min Kompetencemappe – et værktøj til dokumentation af realkompetencer

Teknologisk Institut har udviklet Min Kompetencemappe for Undervisningsministeriet. Mappen tilbydes som et web-baseret redskab på dansk og engelsk til alle borgere, der ønsker at dokumentere deres realkompetencer. Udover at være et personligt redskab som alle enkeltpersoner kan bruge, rummer Min Kompetencemappe også en adgang for virksomheder, der ønsker at igangsætte realkompetencevurderinger blandt sine medarbejdere.

Anerkendelse af realkompetencer
Fra den 1. august 2007 blev der indført nye og bedre muligheder for at anerkende realkompetencer i de offentlige voksen- og efteruddannelser. Derfor gives mulighed for, at den enkelte uddannelsessøgende selv bidrager med relevant dokumentation for blandt andet tidligere uddannelse og erfaringer fra arbejde eller fritidsaktiviteter. 

En persons realkompetencer omfatter den samlede mængde af viden og færdigheder, som han eller hun har tilegnet sig i samtlige tre læringsarenaer: 1) det formelle uddannelsessystem, 2) arbejdslivet, dvs. læring på jobbet eller virksomhedsintern medarbejderuddannelse og 3) aktiviteter i fritidsaktiviteter fx inden for folkeoplysning og foreningsliv.

For at hjælpe den uddannelsessøgende til systematisk at beskrive og dokumentere sine realkompetencer tilbyder Undervisningsministeriet Min Kompetencemappe som et personligt redskab.  Mappen kan bruges til at dokumentere det man kan, hvis man skal igang med en voksen- og efteruddannelse og ønsker en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution. Mappen er dog også et nyttigt redskab i andre sammenhænge, fx hvis man søger nyt job, eller hvis man sammen med sin nærmeste leder skal planlægge sin efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Hovedindholdet i Min Kompetencemappe
Mappen omfatter et sæt af skemaer, hvor brugeren trin for trin beskriver følgende:

  • ”Kort om mig selv”. Herunder angives navn, adresse, alder og eventuelt andre særlige oplysninger brugeren finder relevante.
  • ”Min uddannelsesbaggrund”. Herunder eventuelt efteruddannelse og certifikater.
  • ”Min erhvervserfaring”. Her beskriver brugeren sin stilling, arbejdsopgaver og branchetilhørsforhold for sine hidtidige ansættelsesforløb. Brugeren kan også vedlægge eksempler på ”produkter” og løste opgaver fra ansættelsesforhold.
  • ”Min erfaring fra fritids- og foreningsliv samt folkeoplysning”. Her kan brugeren beskrive erfaringer uden for arbejdslivet, der er relevante, fx i forhold til en given uddannelse.  Eks.: Hvis man har arbejdet som træner i en idrætsforening, kan dette være relevant at oplyse, hvis man vil søge en læreruddannelse. 
  • ”Mine faglige kompetencer”. Her beskrives både faglige viden og færdigheder.
  • ”Mine øvrige kompetencer”. Her vurderes de mere generelle kompetencer, som kan gå på tværs af job- og fagområder.
  • ”Præsentation af kompetencemappe”. Her har brugeren mulighed for at lave en oversigtspræsentation af sin kompetencemappe og sende den til andre via mail. Brugeren vælger selv, hvad der skal med i oversigtspræsentationen ved at vælge fra en menu.

Adgang for virksomheder
Udover at være et personligt redskab, som alle enkeltpersoner kan bruge, rummer Min Kompetencemappe også en adgang for virksomheder, der ønsker at igangsætte realkompetencevurderinger blandt sine medarbejdere. Det foregår således, at virksomheden kan oprette sig som virksomhedsbruger og herefter invitere medarbejdere til at oprette og udfylde deres egen personlige kompetencemappe. Virksomheden kan herefter udtrække oversigter over oplysninger fra medarbejdernes kompetencemapper – dog kun efter, at hver enkelt medarbejder efter eget valg har givet virksomheden læseadgang til sin kompetencemappe.