Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Morgendagens arbejdsmarked er globalt

Tine  Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 46.

Videnproduktion er ikke længere et nationalt anliggende. Derfor er vores videregående uddannelsesinstitutioner nødt til at finde nye veje til at internationaliseringsgraden i uddannelserne – bl.a. ved at udnytte digitaliseringens muligheder.

Morgendagens arbejdsmarked er globalt

Studerende skal have en skarpere international profil

Igennem de senere år har vi set en markant vækst i udbuddet af kandidater og Ph.d.er. Det rejser nye og komplekse spørgsmål om kvalitet og relevans – herunder hvordan efterspørgslen på akademisk arbejdskraft fremover vil udfolde sig.

Nye teknologier vil i stigende omfang kunne løse opgaver, der traditionelt har været karakteriseret som videnarbejde. Og videnproduktion er ikke længere et nationalt anliggende. Derfor er vores videregående uddannelsesinstitutioner nødt til at finde nye veje til at øge internationaliseringsgraden i uddannelserne – bl.a. ved at udnytte digitaliseringens muligheder.

For Uddannelsesministeriet har Center for Analyse og Erhvervsfremme udført en større analyseopgave som indspil til det udvalg, der skal gennemføre et 360 graders eftersyn af de videregående uddannelser. Vi har gennemgået og analyseret flere internationale uddannelsessystemer.

Videnproduktion – ikke et dansk anliggende
Der er flere forhold, som forventeligt vil påvirke både efterspørgsel og udbud. På globalt plan er der en markant vækst i udbuddet af akademisk arbejdskraft. Og samtidig er der en voksende kort- og langtidsmobilitet blandt højtuddannede. I praksis betyder det, at udbud og efterspørgsel på arbejdskraft ikke længere er begrænset til de nationale arbejdsmarkeder og uddannelsesinstitutioner. Flere af vores analyser peger klart på, at virksomheder ikke længere kun outsourcer rutinearbejde. Outsourcing vil i stigende omfang også være drevet af behovet for og ønskerne om at kunne indgå i den globale videnproduktion. Dette afspejler sig også i outsourcing af F&U.

Nye jobprofiler
Derudover vil avanceret software og automationsteknologier i stigende omfang kunne løse opgaver, der traditionelt har været karakteriseret som videnarbejde. I USA har det ført til markante diskussioner om effekterne af teknologiudviklingen.

Hvad betyder det i forhold til kvalifikationskrav for morgendagens arbejdskraft? Vil disse teknologier betyde markante jobtab? Eller vil det åbne for helt nye jobmuligheder – blandt andet inden for ”Big Data”?

Vores vision for digitaliseringens muligheder?
Fremover vil kandidater med en videregående uddannelse have en langt skarpere international profil end tilfældet er i dag – både sprogligt og kulturelt. Men det er en meget begrænset gruppe af danske studerende, der gør brug af mulighederne for international mobilitet. Derfor skal de videregående uddannelsesinstitutioner også finde andre veje til at øge internationaliseringsgraden i uddannelserne.

Digitale læringsplatforme med internationale gæstelærere kan være et redskab. Eller studerende kan arbejde med problemstillinger uden for eget land. Mulighederne er mange. I Norge har man fx nedsat et ekspertudvalg, som skal se på systemiske muligheder med de såkaldte MOOC-læringsplatforme.

I Danmark er vi langt fra at have en vision for digitaliseringens muligheder i de videregående uddannelser.

Vil du vide mere? Så brug kontaktformularen, eller ring til Seniorspecialist Tine Andersen
på tlf. 72 20 14 46