NECAS - Data sikrer certificeringer og åbner nye markeder

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

NECAS - Data sikrer certificeringer og åbner nye markeder

NECAS er leverandør til nogle af de mest krævende industrier i verden. Det stiller strenge krav til dataopsamlingen og til virksomhedskulturen. I virksomheden går kvalitetsledelse og dataopsamling op i en højere enhed.

Om virksomheden
NECAS er tidligere kendt under navnet Nibe Elektronik Center og har i mere end 25 år fungeret som outsourcet produktionspartner (OEM) for udbydere af produkter med elektronikindhold. Virksomhedens kunder findes primært på de danske og europæiske markeder og leverer alt fra halvfabrikata til fuldfærdige produkter.

NECAS leverer til en lang række industrier – herunder forsvars-, fly- og rumfartsindustrien. Flere af NECAS’ produkter er at finde på bl.a. den internationale rumstation ISS. For at kunne levere til disse industrier har virksomheden erhvervet sig nogle certificeringer, der stiller store krav til produktionsprocesserne. Virksomheden er specialiseret i at levere kundespecifikke elektronikproduktioner med høje krav til kvalitet, tid og pris. Produkterne varierer fra styringssystemer i entreprenørmaskiner til state-of-the-art rumfartskomponenter.

Udvikling i dataanvendelse
NECAS opsamler og registrerer data på mange forskellige parametre. Der opsamles naturligvis de regnskabs- og ordremæssige data, der er nødvendige for at drive forretningen og have styr på ordrerne. Derudover stiller de certificeringer, man har opnået, krav til massive registreringer af de daglige processer. Hver dag udfyldes temperaturlogs på loddekolber, registreringer af operatører, kalibreringer af maskiner, luftfugtigheder i rummene m.m.

Alle disse registreringer på processerne stiller NECAS i stand til at leve op til bl.a. rumfartsindustriens strenge krav til leveringstider og fejlrater. De opsamlede procesdata har resulteret i, at 99 pct. af ordrerne leveres som aftalt, og at man i 2014 oplevede interne reparationsomkostninger på knap 4000 kr. sat i forhold til omsætningen på 30 mio. kr. – altså en stort set fejlfri ordreproduktion og levering. Som nævnt samler man også regnskabs- og ordredata op. Disse data danner grundlag for analyser, der gør virksomheden klogere på salgsplanlægning, ordrestyring osv. Det vil sige, at man i NECAS har to forskellige typer data – aktive og passive data. De passive data er alle de registreringer, man har som følge af certificeringskravene. Det er på nuværende tidspunkt ikke data, man laver analyser på baggrund af. De holder markederne for rumfart, militær og fly åbne. På den anden side har man de aktive data, som man analyserer og bliver klogere på. Det er data, der typisk relaterer sig til salg.

Tidligere har man brugt mange forskellige dataplatforme, men nu prøver man så vidt muligt at få samlet alle data i Dynamics. Det skaber den sammenhæng i registreringerne til hver enkelt ordre, der er nødvendig for at kunne spore tilbage og se hvilken del af produktionsprocessen, der har skabt en fejl.

NECAS har samlet data op og registreret processer i mange år. Men man har i nyere tid fokuseret på at gøre det til virksomhedens kultur at tænke kritisk og analytisk på baggrund af data. Kvalitetsledelse er nøgleordet for direktør Ib Gosmer og er en hjørnesten for, at man har kunnet nå de mål, man har sat sig i forhold til fejlrater og leveringstider. Kvalitetsledelse betyder, at man uddanner og leder sine medarbejdere til at være kvalitetsbevidste og disciplinerede omkring deres eget arbejde. Det er nødvendigt, at hver enkelt operatør forholder sig kritisk til uhensigtsmæssigheder i produktionen og går videre i ledelseskæden, hvis der er problemer, så man kan få optimeret produktionen og elimineret fejl.

Continous improvement er en del af filosofien. Hver gang, der er en medarbejder, der ser potentiale for forbedringer, så bliver der kigget på det – også på de informationer, der er i de data, der relaterer sig til processerne”. Ib Gosmer, adm. direktør, NECAS.

Dataopsamling og kvalitetsledelse går hånd i hånd som komplementerende led i kvalitetsprocessen. Medarbejderne er nødt til at tænke kritisk og kvalitetsbevidst i deres arbejde for at opdage fejl og muligheder for forbedringer. Dernæst vil man kunne bruge data til at finde de dele af processen, der kører suboptimalt. I fremtiden ønsker NECAS at automatisere flere dele af dataopsamlingen. På nuværende tidspunkt foregår det meste af dataopsamlingen manuelt. Men automatiseringer kommer først, når nødvendigheden bliver større, for på nuværende tidspunkt kan virksomheden hente mere på at investere i en udvidelse af produktionskapaciteten. En anden vigtig pointe, man kan tage med fra interviewet med Ib Gosmer, er, at dataopsamling og -analyse er et enormt stærkt værktøj for SMV’er. Men nødvendigheden er nødt til at være til stede. For mindre virksomheder er store investeringer ofte et spørgsmål om enten/eller, og der skal man gøre sig helt klart, om det er smartest f.eks. at udvide produktionskapaciteten med en bedre maskine eller at blive mere datadreven for at effektivisere sin eksisterende produktion.

Gevinster og konsekvenser
De helt store gevinster ved at samle data op har været, at man har fået nogle certificeringer, der åbner helt nye markedsmuligheder. Industrierne for rumfart, militær og fly er meget krævende, og derfor lever man kun op til deres krav ved at sikre talrige registreringer på sine processer. Virksomheden gjorde sig fra start bevidst om, at det skulle kunne betale sig at få de krævende certificeringer frem for at investere i en større produktionskapacitet. Samtidig har de strenge krav om nulfejl og leveringstider smittet af på virksomhedens kultur, og man har derfor stort set lige så gode resultater på almindelige ordrelinjer uden de samme krav, hvilket gør NECAS konkurrencedygtig i forhold til konkurrenterne på andre markeder.

Barrierer og udfordringer
NECAS har hyret eksterne konsulenter til at gennemføre ændringer i IT-systemer og dataopsamling. I forbindelse med eksterne konsulenter er der altid den udfordring at sørge for, at den eksterne viden bliver i huset og ikke forsvinder, når konsulenten er væk igen. Derfor sætter man typisk den eksterne konsulent sammen med interne medarbejdere, så man kan overføre den nye viden til virksomheden. Derudover finder Ib Gosmer, at det kan være en udfordring at ansætte IT-studerende i praktikforløb, der ellers ville være en værdifuld ressource for SMV’er. Deadlines i ordreproducerende virksomheder er for stramme til, at det kan passe ind i et semesteropbygget studieforløb.

Gode råd og erfaringer
Det er vigtigt, at man bruger data og ikke bare samler dem op. Det er nødvendigt at investere noget tid i at sætte sig ned – eventuelt med nogen udefra, der har erfaringer med det – og kortlægge de data, man kan samle op, og finde ud af, hvad man kan læse ud af dem.

"Dårlige data er værre end ingen data". Ib Gosmer, administrerende direktør i NECAS.

NECAS er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data. Læs de øvrige cases her.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?