Nedsivning af regnvand i faskiner - Standardskema til ansøgning om nedsivning af regnvand

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Nedsivning af regnvand i faskiner - Standardskema til ansøgning om nedsivning af regnvand

Standardskema til ansøgning om nedsivning af regnvand

 

 

 

Ja

Nej

Bemærk.

Afstand til nærmeste vandløb/sø/hav?

 

 

 

 

Afstand til nærmeste bygning?

 

 

 

 

Bliver bygning brugt til beboelse?

 

 

 

 

Er der kælder?

 

 

 

 

Er der lavet undersøgelser af jordbunden?

 

 

 

 

     - hvilken K-værdi har jorden i givet fald?

 

 

 

 

Er der foretaget grundvandspejling?

 

 

 

 

     - afstand fra terræn til grundvand?

 

 

 

 

Er det kun tagvand, som ledes til faskinen?

 

 

 

 

Opbygges anlæg som faskine?

 

 

 

 

     - hvilken type, singels, letklinker eller plastkassette?

 

 

 

 

Er der foretaget dimensionering af faskinen?

 

 

 

 

     - hvilken størrelse har faskinen i m3?

 

 

 

 

Hvilke andre ledningsanlæg ligger i nærheden af faskinen?

 

 

 

 

Bliver faskinen udført med overløb?

 

 

 

 

Andet?

 

 

 

 

 

Skitse af anlæg (eventuelt på separat tegning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at kontakte kommunen, før der iværksættes større undersøgelser og beregninger af faskiner, bl.a. med henblik på at høre, om der kan gives tilladelse til nedsivning, og om der stilles særlige betingelser.