New Generation of Emotional Communication Robots

Menneskehjerne

New Generation of Emotional Communication Robots

I maj deltog Center for Robotteknologi i ansøgningen ”New Generation of Emotional Communicating Robots” under EU's 7. rammeprogram. Ideen bag ansøgningen er at konstruere en robot der kan forstå andres intentioner ved at observere deres handlinger.

NegcerAnsøgningen blev koordineret af University of Calabria, Department of Linguistics i Italien og blev skrevet sammen med forskningsgrupper i England, Polen, Rumænien, Ungarn og Grækenland.

Projektet sigter efter at skabe en ny generation af emotionelle og kommunikerende robotter med kognitive egenskaber på et højt niveau. Dette vil muliggøre at løse en række komplekse opgaver i komplekse omgivelser.

Projektet opbygges vha. en række agenter som kunstigt kan organisere en kognitiv arkitektur med et sensorisk system der tillader genkendelse af følelsesmæssige stimuli fra f.eks. fra andre agenter/mennesker.

Arkitekturen er baseret på en forsimplet model af den mennMenneske hjerneeskelige hjerne og består kort fortalt af en samling moduler af neurale netværk.

Denne arkitektur giver mulighed for en dynamisk og adaptiv selv-organisering af kognitive processer, samt at flere kognitive processer kan forløbe parallelt.

Det er tanken, at resultaterne fra projektet skal indgå i RoBlood-projektet, der omhandler automatisk blodprøvetagning. Ved løbende at observere reaktionerne fra patienterne, vil det være muligt at genkende deres emotionelle tilstand og dermed sikre en bedre og mere robust brugerinteraktion.