Netværk øger virksomheders innovation

Robotsælen PARO

Netværk øger virksomheders innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udarbejdet det første performanceregnskab for styrelsens 36 innovationsnetværk, der alle har til formål at give dansk erhvervslivs innovationsevne og konkurrencekraft et markant løft ved at styrke samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner.. Netværkene tæller Højteknologiske Netværk, Regionale Teknologicentre og Regionale IKT-kompetencecentre.

Performanceregnskabet fortæller, at omkring 2400 virksomheder deltog i netværkenes aktiviteter i 2006. Heraf var to ud af tre små og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte.

Nøgletallene fra regnskabet viser, at netværkene er med til at skabe mere innovation og bygge bro mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner:

  • Ca. 345 virksomheder i 2006 udviklede nye produkter, ydelser eller processer som resultat af deres deltagelse i netværkene.
  • Ca. 400 virksomheder fik idéer, som senere kan blive til nye produkter og serviceydelser mv. i kraft af deres deltagelse i netværkene.
  • Ca. 800 virksomheder i 2006 deltog i samarbejdsprojekter med videninstitutioner på grund af deres deltagelse i netværkene.
  • Ca. 375 af disse virksomheder havde aldrig før samarbejdet med en videninstitution.
  • Netværkene formidlede ca. 710 gange kontakt mellem virksomheder og relevante universiteter, GTS-institutter eller andre type af videninstitutioner.

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi deltager selv i konsortiet bag Det regionale teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer, som er omdrejningspunktet for en innovativ proces, der styrker udviklingen af intelligente systemer og robotter til gavn for det danske erhvervsliv.

Læs mere om Det regionale teknologicenter