Ny medarbejder hos Center for Robotteknologi

Kasper Lundberg Jensen

Ny medarbejder hos Center for Robotteknologi

Center for Robotteknologi har pr. 19. marts 2007 fået tilgang af Kasper Lundberg Jensen, der er tiltrådt en stilling som konsulent.

Kasper Lundberg Jensen afsluttede i januar uddannelsen som Cand. Polyt. i datateknologi med et speciale omhandlende kortlægning og navigation med mobile robotter. Igennem specialet blev de væsentligste problemer inden for området kortlagt og en række løsninger testet på en mobil platform. Tilpasningen af en robot til omgivelserne – og ikke omvendt – er det væsentlige i projektet. Den mobile robot skal således være i stand til at starte i en ukendt position i ukendte omgivelser og alligevel formå at opbygge et navigationskort over omgivelserne, samtidig med at køretøjet kan lokalisere sig selv. Et problem der langt fra er trivielt at løse pga. de mange fejlkilder, heriblandt hjulspind.

Kaspers arbejde for Center for Robotteknologi vil gennem en række projekter omfatte implementering og videreudvikling af de teknologier, der gør fremtidens mobile robotter i stand til at navigere præcist. Præcis navigation og kortlægning gør mobile robotter i stand til at udføre avancerede opgaver. Dermed kan opgaver inden for felter lige fra ukrudtsbekæmpelse til plejesektoren løses i fremtidige projekter.