Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Ny velfærd: Bedre og mere effektive løsninger

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Teknologisk Institut hjælper kommuner, regioner og civile organisationer med at udvikle morgendagens velfærd.

Ny velfærd: Bedre og mere effektive løsninger

På Teknologisk Institut hjælper vi offentlige myndigheder og private organisationer med at designe fremtidens velfærdsløsninger. Med rod i international forskning er vi specialiserede i at udvikle solide og bæredygtige løsninger i tæt samspil med vores kunder.

Vores seks fokusområder:

1. Social innovation: Borgere og virksomheder som medskabere af velfærd
Social innovation er nye og bedre velfærdsløsninger, der skabes af eller i samspil med samfundets borgere, organisationer og virksomheder. Vi kan hjælpe med at få sat skub i den sociale innovation, som bygger på sunde og bæredygtige partnerskaber, med at skabe solide processer for borgerinddragelse og med at sikre, at eksisterende og velfungerende initiativer finder vej og skaber værdi i lokalsamfundet.

2. Social effektmåling
Teknologisk Institut har specialiseret sig i at måle velfærdsinitiativers samfundsmæssige værdi. Ved brug af forskningsbaserede og internationalt anerkendte målemetoder kan vi give et fyldestgørende billede af hvilken reel værdi, de enkelte velfærdsydelser skaber. Hermed kan vores arbejde danne grundlag for udviklingen af mere effektive indsatser. Ud over de direkte effekter måler vi bl.a. også afledte effekter på tilknyttede velfærdsområder, for andre berørte personer og på lang sigt.

3. Fremme af socialøkonomiske virksomheder
Mange steder i Danmark ønsker man i disse år at fremme socialøkonomiske virksomheder. Men hvordan skaber vi de rette rammebetingelser, så virksomhederne får den støtte, de har brug for? Hvordan formuleres den gode strategi, og hvordan understøttes implementeringen? Og hvilke kompetencer kræves der i eksempelvis beskæftigelses- og socialforvaltningen eller i erhvervsservice, hvis medarbejderne skal kunne arbejde med de socialøkonomiske virksomheder på en effektiv måde? Vi kan hjælpe jer på vej.

4. Social bæredygtighed i byggerier og lokalområder
Mange lokalområder er karakteriseret ved en unik social sammenhængskraft. Folk mødes, hjælper hinanden, gør brug af hinandens ressourcer og skaber sammen løsninger på lokalsamfundets udfordringer. Vi arbejder med at forstå disse sociale dynamikker og bringe dem ind i andre lokalområder – lige fra det sociale boligbyggeri til parcelhuskvarteret.

5. Digitalt understøttet velfærd
Tablets, smartphones, sociale medier og nye velfærdsteknologier åbner nye muligheder i velfærden. Hvis de anvendes effektivt og kreativt, kan de rumme potentiale for bl.a. øget selvhjulpenhed, inklusion og tilfredshed hos borgerne. Men hvordan kan man designe løsninger, som tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og samtidig fører til effektivitet og skalerbarhed? Hvilke løsninger findes der? Hvilke bør man som offentlig instans investere i og ud fra hvilke kriterier? Og hvordan sikrer man, at de bidrager til større værdi for borgerne, de pårørende, organisationen og de fagprofessionelle?

6. Nye kompetencer i velfærden
Med velfærden i hastig forandring stilles der konstant nye krav til kompetencer – både hos offentlige ledere og fagprofessionelle samt ansatte i civilsektoren. Men hvilke kompetencer er der behov for – både nu og i morgen – når fænomener som digitalisering, velfærdsteknologi, samskabelse og socialøkonomiske virksomheder finder vej ind i velfærden? Vi kan hjælpe med at analysere kompetencebehovene og vise veje til den nødvendige opkvalificering.

Teknologisk Institut er en førende spiller i den internationale forskning om nye velfærdsløsninger. Denne viden danner afsæt for vores arbejde med at udvikle morgendagens velfærd sammen med de danske kommuner, regioner og civile organisationer.

Vi tilbyder:

  • Strategiformulering
  • Analyse og effektmåling
  • Udvikling
  • Facilitering
  • Matchmaking

Vil du vide mere, så brug kontaktformularen, eller ring til Centerchef Karsten Frøhlich Hougaard
på tlf. 72 20 28 86

Læs mere om ny velfærd og social innovation her