Ny workshop om innovation: Tænk, leg og lær via LEGO Mindstorms robotter

Lego Mindstorms

Ny workshop om innovation: Tænk, leg og lær via LEGO Mindstorms robotter

Lego MindstormsVirksomhedens innovationsevne og dermed evne til at skille sig ud blandt konkurrenterne på et globalt marked bestemmes blandt andet af den anvendte innovationsproces. Er den bevidst og udadvendt, eller er den ubevidst?

Workshoppen ”Tænk, leg og lær via LEGO Mindstorms robotter” behandler innovationsprocessen på en meget håndgribelig – og dermed bevidstgjort – facon, hvorigennem deltagerne trænes i at gøre op med indgroede vaner og tankemønstre i forhold til problemløsning.

På grundlag af anerkendte værktøjer inden for læring, samarbejde og innovation, som er relevante for deltagernes daglige arbejde, udvikles deltagernes kompetencer i forhold til proces, innovation og samarbejde.

Workshoppen udbydes både på traditionel vis med fri tilmelding og i en virksomhedstilpasset form ud fra ønsker om særlig vægt på innovation, proces, samarbejde eller robotteknik.

Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her

Se også www.robotlab.dk.