Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Nye aktører på velfærdsbanen

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Hånd med voksende plante

Nye aktører på velfærdsbanen

I Skanderborg er den politiske vision, at kommunen skal være de 1000 fællesskabers land: Velfærd – det er noget, vi skaber i fællesskab. I Varde bruges samskabelse til at udvikle kommunens lokalsamfund i en proces mellem kommune og lokale ildsjæle. Og i Odense bliver en ny bydel for mennesker med demens skabt i samarbejde mellem kommune, fonde, fagpersoner, pårørende, lokale frivillige m.fl. Fælles for eksemplerne er, at velfærd ikke længere er en service, som primært leveres fra den offentlige sektor til borgerne. En række nye aktører fra både den private, tredje og uformelle sektor er rykket ind på velfærdsbanen.

Sociale, økonomiske og demografiske gevinster
Velfærdssamfundet kan høste mange fordele ved at invitere de nye aktører ind på banen. Nye og bedre løsninger på velfærdsudfordringer har større chance for at se dagens lys, når flere typer af aktører er en del af løsningen.

Hvis vi som samfund formår at få uudnyttede ressourcer sat i spil fra fx frivillige eller fra mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, vil der både være en social og en økonomisk positiv effekt. Endelig kan der også være en demokratisk gevinst.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at de nye aktører på velfærdsbanen ikke altid kan eller skal spille den samme rolle i skabelsen af ny velfærd.

Grundlæggende kan ikke-offentlige aktører spille tre forskellige roller:

  • Informere om udækkede behov
  • Udtænke og formulere løsninger
  • Implementere og udføre løsninger.

I nogle situationer giver det god mening at have ikke-offentlige aktører med i en samskabelsesproces i fuld skala. Her kan lokale ildsjæle fx gøre opmærksom på et "hul i velfærden" over for kommunen og sammen med kommunen udtænke en løsning, som de også selv er med til at implementere.

Andre gange kan den offentlige myndighed blot hente inspiration til en ny velfærdsløsning fra ikke-offentlige aktører, mens udførelsen fortsat ligger hos det offentlige. Måske fordi de rette aktører ikke er trådt frem på scenen til at udføre løsningen. Eller måske pga. utryghed omkring forsyningssikkerheden på en velfærdsløsning.

Samarbejde. Ikke involvering
Hvis der skal være en samfundsmæssig gevinst i, at ikke-offentlige aktører bliver en del af velfærdsløsningerne, kræver det, at "nogen" tager stilling til følgende spørgsmål:

  • Hvem er de rette aktører til at løse en given velfærdsudfordring?
  • Skal aktørerne blot informere om udækkede behov, eller skal de være dem, der udfører løsningen?
  • Hvordan skal den faktiske proces foregå? Gennem høringer og dialogmøder (fysiske eller online)? Gennem arbejdsgrupper – og hvem driver dem? Via partnerskabsaftaler? Eller måske endda via udstedelsen af sociale obligationer (social impact bonds)?

Spørgsmålene er mange. Og pilen peger ofte på den offentlige sektor som den "nogen", der skal besvare spørgsmålene ovenfor.

Engagement udspringer af ligeværdighed
Udfordringen er, at når den offentlige sektor bliver den styrende part, så bliver samarbejdet ofte reduceret til en høring eller involvering efter behov. Derved går det ligeværdige forhold mellem den offentlige sektor og de ikke-offentlige aktører fløjten – til stor skade for de ikke-offentlige aktørers engagementet.

Løsningen kan ofte være at bringe en tredje part ind på banen, som kan formidle samarbejdet og styre processen, så den bliver ligeværdig. I al beskedenhed er det netop det, Teknologisk Institut er eksperter i.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?

Vi er specialister i social innovation
Teknologisk Institut er en af Danmarks førende spillere inden for social innovation og ny velfærd. Vi trækker på international forskning og giver dig konkrete redskaber til at nytænke velfærd. Vi tilbyder evalueringer, workshops, strategiarbejde, analyser og udviklingsforløb. Når du vælger os, er du desuden sikret en neutral samarbejdspartner, da vi arbejder uvildigt.

Læs mere om ny velfærd og social innovation her

Nedenstående udgave af vores nyhedsbrev 'Viden til Tiden' handler om ny velfærd og social innovation:

Vil du vide mere, så brug kontaktformularen, eller ring til Centerchef Karsten Frøhlich Hougaard
på tlf. 72 20 28 86