Nye droneregler fra 2021 (revideret 4/3-2021)

Thomas Nitschke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 77.

Drone i Skejby

Nye droneregler fra 2021 (revideret 4/3-2021)

Fra 1. januar 2021 er droneoperatørreglerne fastsat i forordning (EU) 2019/947. Forskellen fra tidligere er, at reglerne for droneflyvning nu bliver kategoriseret på baggrund af, hvor risikofyldt flyvningen er, og hvilke afværgeforanstaltninger der er iværksat for flyvningen.

 

Se mere på droneregler.dk

Flyvning i landbruget

Flyvning over marker og i markforsøg er typisk flyvninger, hvor der er lav risiko for, at tredjemand kommer til skade. Her er det ofte fotografering af marker, landopmåling og rekreativ flyvning med mere. Al flyvning i den åbne kategori skal foregå indenfor fjernpilotens synsvidde. Sådanne flyvninger placeres fremadrettet i den åbne kategori, og her defineres krav/regler efter vægten på dronen. Typisk flyves med P4 eller Inspire droner (under 4 kg), og dermed placeres vi fremadrettet i kategori A2. Bemærk, at denne kategori kræver en C2 mærket drone, og ved flyvning med vores eksisterende droner er der derfor beskrevet en overgangsperiode.

Overgangsperiode i 2021 og 2022

Flyvninger efter de nye EU-regler kræver fremadrettet, at droner overholder en række produktkrav og C mærkes. P.t. er der ingen droner, der er C mærket (droner uden C mærke kaldes Legacydrone), og der er frem til 1. januar 2023 derfor beskrevet en overgangsperiode, som vi skal forholde os til.
Denne ses her: Overgangsregler for eksisterende droner

Hvad gør du?

I overgangsperioden er reglerne opdelt efter vægt på dronen, og om du som pilot har dronetegn, dronebevis 1A, 1B eller 2.

Vejer din drone (Legacydrone) under 500 gram, kan du flyve efter disse regler:

 • Fjernpiloten skal være indehaver af et dronetegn eller have gennemført en onlineteoriprøve 
 • Fjernpiloten må ikke overflyve personforsamlinger, og denne skal flyve et sted, hvor man med rimelighed må forvente, at uvedkommende personer ikke vil blive overfløjet. I tilfælde af uventet overflyvning af uvedkommende personer er det fjernpilotens ansvar at reducere tidsrummet for flyvningen mest muligt. 
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves (alder på pilot, krav til forsikring, afstand til veje, bygninger m.m.)

Vejer din drone (Legacydrone) op til 2 kg, kan du flyve efter disse regler:

 • Fjernpiloten skal være indehaver af et dronebevis eller have erhvervet et kompetencecertifikat
 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 50 m fra mennesker
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves (alder på pilot, krav til forsikring, afstand til veje, bygninger m.m.)

Vejer din drone (Legacydrone) mellem 2 og 25 kg, skal du:

 • Sikre at du har dronebevis min. i kategori 1a udstedt før 31/12-2020
 • Ansøge om DK-Standardscenarie 03 – VLOS over kontrolleret område på land i et befolket miljø med en legacydrone på 2-25 kg (gælder kun i DK)

DK-STS-03 kun kan benyttes af personer, der har fået udstedt et dronebevis efter BEK. 

Det er derfor ikke nok, blot at tage et kompetencecertifikat i dag – men det kræver et dronebevis fra inden 31/12-2020 for at kunne benytte dette scenarie.

Ansøgningen DK-STS-03 kan downloades her.

DK-STS-03 erklæringen udfyldes, underskrives og sendes til info@tbst.dk

Dronekompetencebevis

Tidligere udstedte dronebeviser skal erstattes af kompetencebevis. Har du dronebevis, vil dette i 2021 automatisk blive konverteret til dronekompetencebevis.

Har du dronetegn, vil du blive anmodet om at erhverve dig nyt dronekompetencebevis i 2021 (dronetegn vil udløbe i 2021).

Se mere her: Europaeiske-regler (droneregler.dk)