Nye teknologier og kompetencebehov for det tekniske personale på Regionshospitalet Gødstrup

Martin Eggert Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 29.

Billedet viser en hånd, der rører ved knapperne på en scanner på et sygehus.

Nye teknologier og kompetencebehov for det tekniske personale på Regionshospitalet Gødstrup

Teknologisk Institut har for Elforbundet og Dansk Metal gennemført analysen ”Nye teknologier og kompetencebehov for det tekniske personale på Regionshospitalet Gødstrup” – med særligt fokus på faggrupperne elektrikere, smede, automatikteknikere og elektronikfagteknikere. Analysen afdækker nye teknologiers betydning for det tekniske personales arbejdsopgaver - og på hvilke områder medarbejderne har behov for at styrke deres kompetencer.

Analysen tegner et billede af et arbejdsliv i stor forandring: Den tid er forbi, hvor det tekniske personale selv udførte reparationer og byggede emner på eget værksted. I dag har de i stedet rollen som koordinerende problemløsere, der fungerer som mellemled mellem brugerne (dvs. sundhedspersonale, patienter og pårørende) og eksterne teknologi-leverandører. 

Et moderne sygehus’ teknologier er alle digitalt styrede og indbyrdes forbundne. Alle tekniske medarbejdere skal derfor have en overordnet IT-systemindsigt og forståelse for, hvordan diverse installationer indbyrdes er forbundne.

Analysen peger på, at der er behov for mere systematisk kompetenceudvikling, især inden for IT og mobiltelefoni. Som det er nu, tilegner medarbejderne sig størstedelen af deres IT-indsigt ved ”learning by doing” i deres daglige opgaveløsning og samarbejde med eksterne leverandører.  Ulempen er dog, at deres IT- og systemindsigt tager lang tid at opbygge, og at den kan blive usystematisk og overfladisk. På den baggrund vurderer Teknologisk Institut, at der, blandt en del af det tekniske personale, er behov for en mere systematisk styrkelse af medarbejdernes grundlæggende indsigt i hospitalets IT- og styringssystemer, så alle medarbejdere opnår et ensartet basisniveau.

Læs hele kompetenceanalysen her: