Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Nyheder fra OEKO-TEX® (tidligere Øko-Tex) - 2016

Anette Werner

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 07.

Nyheder fra OEKO-TEX® (tidligere Øko-Tex) - 2016

Oeko-Tex

OEKO-TEX® Standard 100 revideres ved hvert årsskifte.

Ændringerne i 2016 består dels i tilføjelse af flere forbudte eller regulerede kemikalier samt i skærpelse af visse grænseværdier og dels i tilføjelse af krav for en ny gruppe af kemikalier.

 •  Gruppen af perfluorerede forbindelser er udvidet med 3 perfluorocarboxylsyrer (C7-, C9-, C10-).
 • Der er tilføjet yderligere 10 tinorganiske forbindelser til den hidtidige gruppe, som herefter er omfatter ialt 14 tinorganiske forbindelser.
 • Der er tilføjet 1 forbindelse til gruppen af phthalater, og derudover er grænseværdierne skærpet for summen af alle phthalater.
 • En ny parameter er kommet til, UV-stabilisatorer, som omfatter 4 kemikalier, der indeholder benzotriazol og phenoler, og har de korte navne UV 320, UV 327, UV 328 og UV 350.
 • Gruppen af pesticider er udvidet med 8 forbindelser, mens grænseværdien for summen af alle pesticider er uændret.
 • Chlorerede phenoler har fået ændrede grænseværdier.
 • Chlorerede benzener og toluener er blevet udvidet med 1 forbindelse, mens den eksisterende grænseværdi for summen af chlorerede benzener og toluener er bibeholdt uændret.
 • Gruppen af forbudte, kræftfremkaldende farvestoffer er blevet udvidet med 5 farvestoffer.
 • Grænseværdien for summen af rester af tensider og befugtningsmidler (nonylphenol og octylphenol samt ethoxylaterne af begge forbindelser), ofte omtalt som APEO'er, er blevet ændret, hvilket betyder en mindre skærpelse.
 • Kun brug af flammehæmmere, der er opført på Oeko-Tex® foreningens liste over accepterede aktive substanser/flammehæmmere, er tilladt, uanset i hvilken produktklasse, der certificeres. Dermed gælder der samme regler med hensyn til FR-imprægneringer for produktklasse IV fx møbelstof og gardinstof, som for alle andre produkter.

Mere detaljerede oplysninger om de nye ændringer i Oeko-TEX® Standard 100 kan også læses i ”Customer information – OEKO-TEX® Standard 100 test criteria: New regulations in 2016” 

eller på vores egen hjemmeside www.okotex.dk.

Den nye version 1/2016 af OEKO-TEX® Standard 100 kan findes på hjemmesiden www.oeko-tex.com og i dansk oversættelse på vores egen hjemmeside www.okotex.dk under Erhverv/Publikationer.
Den nye standard er trådt i kraft 1. januar 2016, men for nye eller skærpede krav er der en overgangsfrist indtil 1. april 2016.

Oeko-Tex® certifikater har en tekst, der bl.a. siger, at ”de certificerede artikler opfylder kravene i Annex XVII til REACH”. Det kan være et vigtigt udsagn for mange certifikatindehavere, når deres kunder spørger til REACH-lovgivningen.