Nyhedsbrev Energi&Drift, april 2012

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, april 2012

Konference: Solelparker i Danmark er fremtidens lokale energikilde - hvad skal der til?
I Danmark er antallet og størrelsen af solcelleinstallationer vokset markant på ganske kort tid. Ved udgangen af 2011 var antallet af installerede solcelleanlæg vokset med 300 % siden 2010, og stigningstakten forventes at fortsætte. Konferencen afholdes den 25. april på Christiansborg - og det er gratis at deltage. Tilmelding er dog nødvendig.
Læs mere

 

Nye kurser om solceller solceller 200
Mange har for store forventninger til, hvad solcelleanlæg kan præstere, mens andre er for pessimistiske. På disse kurser får du viden om solcelleanlægs muligheder for at bidrage til el-forsyningen for enfamiliehuse og andre ejendomme. Du lærer også om montage og el-teknisk dimensionering af solcellesystemer, love og regler samt procedurer for aflevering of fejlfinding. Der er 2 moduler. Modul 2 afsluttes med en teoretisk prøve som grundlag for erhvervelse af KSO-bevis.
Læs mere om modul 1
Læs mere om modul 2

Undgå fugtskader
Vi har udviklet et 2-dages kursus, hvor vi sætter fokus på problematikken omkring varmeisolering og fugt. Her kan du få lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste teknologier til efterisolering - med særlig fokus på hvordan man udfører efterisolering håndværksmæssigt korrekt og undgår fugtskader.
Læs mere

Energivejledning web forside 200
Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle ideen om energibesparelser og de fordele, som de medfører. Vi har i samarbejde med bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ udviklet to kurser, der sætter fokus på dette.
Læs mere om kurset Energivejledning - klimaskærm
Læs mere om kurset Energivejledning - installationer  

Energivejledning til større bygninger
Vi har nu udviklet en særlig overbygning – modul 2 - til Energivejlederuddannelsen. Her får du koblet energi- og byggeteknisk viden med værktøjer og redskaber, som gør det muligt at kortlægge, analysere og beregne besparelsespotentialet for større bygninger.

Energivejledning – installationer modul 2
Vi arbejder på dette kursus primært med installationer for solenergi, varme, ventilation, teknisk isolering og belysning, men ser også på helhedsperspektivet og på løsninger, der kræver indsats på tværs af de håndværksmæssige fagområder. Du vil få kendskab til de sidste nye energiløsninger og pakkeløsninger, og du kommer til at arbejde med tilrettelæggelsen af screenings- og tilbudsforløbet specielt med henblik på at håndtere de beslutningstagere, der typisk varetager de større bygninger.
Læs mere

Energivejledning – klimaskærm modul 2
Vi arbejder på dette kursus primært med facadeløsninger, efterisolering og energirigtige løsninger for vinduer og døre, men ser også på helhedsperspektivet og på løsninger, der kræver indsats på tværs af de håndværksmæssige fagområder. Du vil få kendskab til de sidste nye energiløsninger og pakkeløsninger, og du kommer til at arbejde med tilrettelæggelsen af screenings- og tilbudsforløbet specielt med henblik på at håndtere de beslutningstagere, der typisk varetager de større bygninger.
Læs mere

TermograferingTermografering 200
Med anvendelse af termografering ved screening af bygninger har du med relativt lille indsats mulighed for hurtigt og professionelt at formidle dine anbefalinger til forbedringer på bygningen. Vi har udviklet dette 1-dages kursus, hvor du får lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste erfaringer indenfor termografering med særlig fokus på hvordan man bedst anvender termografering i arbejdet som energivejleder overfor parcelhusejere og andre med ansvar for bygningers brug og drift.
Læs mere

 

Kursus om varmepumper og varmegenvinding
Få mere at vide om varmepumpeteknologi, kølemidler, anlægsdimensionering samt design af varmepumpe- og varmegenvindingssystemer. Du får også en introduktion til bygningsreglementet, og hvilke konsekvenser dette har for varmepumpeinstallationer. Og så bliver du præsenteret for en række eksempler på ny teknologi inden for varmepumpeområdet, bl.a. nye reguleringer og anvendelsen af CO2 som kølemiddel i varmepumper.
Læs mere

Varmeanlæg uden store varmeregningerundervisning med skærm
Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet et kursus, hvor du kan blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Godt arbejdsmiljø og et lavt energiforbrug
Der er masser af muligheder for at etablere gode ventilationsløsninger. Gode og sikre muligheder for at designe og optimere ventilationsanlæg, der samtidig har en arbejdsmiljøgevinst.
Læs mere om energiøkonomisk industriventilation

Drift af ventilationsanlæg
Har du ansvaret for driften af ventilationsanlægget, så har vi et kursus, som kan give dig et godt kendskab til ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger. Det giver dig også muligheder for at sikre et godt indeklima til den rigtige pris.
Læs mere

Tørring med det lavest mulige energiforbrugTørring fryse- 200
På dette nye kursus får du den teoretiske forståelse for tørreprocesser med særligt fokus på proces- og energioptimering af processen. Tørring er en meget kompleks enhedsoperation, og samtidig en af de mest energikrævende processer i den danske industri, og der er ofte gode muligheder for optimering.
Læs mere


CO2-kølemidler
CO­2 er et attraktivt kølemiddel. Det er ubrændbart, ugiftigt og særdeles effektivt. I takt med den teknologiske udvikling og de stigende miljøkrav, stiger antallet af anlæg med CO2 nu kraftigt - og der er næppe tvivl om, at populariteten af disse anlæg vil stige ganske væsentligt.
Læs mere om principperne 
Læs mere om det praktiske
Læs mere om varmegenvinding og varmepumper med CO2

Kalibrering og måling Måleteknik 200.
Vi har bundet en buket af koncentrerede 1- og 2-dages kurser inden for måleteknik og kalibrering. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter, måleusikkerhed og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne: 
Videregående måleusikkerhed
Grundlæggende elektrisk måleteknik
Termokobler - principper og metoder
Måletekniske beregningsmetoder
Lufthastighed - måling og kalibrering

 

Energioptimering og kvalitet er i fokus i kursusprogrammet for Teknologisk Institut i 2012
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 31.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.  Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet.
Læs mere om 2012-kurser på energiområdet
Læs mere om 2012-kurser inden for kalibrering og måling

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail