Nyhedsbrev Energi&Drift, februar 2012

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, februar 2012

Nye kvalitetsguides om isoleringTagisolering EFH 200
Videncenter for energibesparelser i bygninger har udgivet tre nye kvalitetsguides om isolering. To af de nye guides handler om, hvordan man fjerner henholdsvis utætheder og kuldebroer, mens den sidste er en kvalitetsguide til efterisoleringsarbejder. De nye guides beskriver, hvad man skal være særlig opmærksom på, hvis man ønsker at opnå maksimal energibesparelse og minimere risikoen for bl.a. kondens og fugtproblemer.
Læs mere

Køling med ammoniak
Vi sætter igen fokus på opbygning samt drift og vedligeholdelse af større industrielle totrinskøleinstallationer med ammoniak som kølemiddel. På kurset ser vi bl.a. på registrering, måling og behandling af driftsdata samt indstilling, indregulering og overvågning. De sikkerhedsmæssige forhold vedrørende ammoniak vil også blive behandlet.
Læs mere

Større effektivitet på køleanlæg i 2012Køl Compfreeze 200.
Køleanlæg kan være en hård belastning for driftsomkostningerne - og erfaringerne viser, at der er mange muligheder for at effektivisere anlæggene og mindske driftsomkostningerne. Vi har sat fokus på både det teoretiske og det praktiske i forbindelse med funktionen af køleanlæg på 2 kursusmoduler.
Læs mere om modul 1     
Læs mere om modul 2

Energivejledning - klimaskærm og installationerweb forside 200
Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle ideen om energibesparelser og de fordele, som de medfører. Vi har i samarbejde med bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ udviklet to kurser, der sætter fokus på dette.
Læs mere om kurset Energivejledning - klimaskærm
Læs mere om kurset Energivejledning - installationer  

Få styr på energien
Vi sætter på kurset "Styr på energiforbruget og reglerne for energiøkonomisk drift af større bygninger" bl.a. fokus på samarbejdet mellem den energiansvarlige, energikonsulenten og de tekniske eksperter samt på, hvorledes energistyringen bedst går hånd i hånd med krav og systemer. Vi ser også på den energiansvarliges rolle og funktioner i forbindelse med introduktion af energistyring. Vi kombinerer forelæsninger med praktiske øvelser og brug af web- og pc-baserede energistyringsprogrammer.
Læs mere

Bliv fjernvarmemesterFJV kursus 2 mænd 200
Der er absolut ingen grund til at betale mere end nødvendigt for varmen - så derfor gælder det om at varmesystemet er optimeret. Men driften af brugerinstallationer har også vital betydning for effektiviteten af fjernvarmesystemet - og fjernvarmeværkernes afkølingsbaserede tariffer gør det bydende nødvendigt at driften optimeres - ud fra et økonomisk synspunkt. Vi har sat fokus på brugernes fjernvarmesystemer og set på hvorledes man her kan opnå de bedste resultater.  
Læs mere
 

Varmeanlæg i ubalance kan give store varmeregninger
Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet nogle kurser inden for dette vigtige område. Her kan du blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om dynamisk indregulering af varmeanlæg og installationer
Læs mere om varmeanlæg og installationer

Gulvvarme er behageligtGulvvarme EFH 200
Vi sætter igen i dette efterår vort populære gulvvarmekursus på programmet i Taastrup. Her ser vi bl.a. på de mange forskellige forhold, der er væsentlige for, at det færdige gulvvarmeanlæg vil fungere optimalt og opfylde bestemmelserne i bygningsreglementerne.
Læs mere

Vandinstallationer uden problemer med reglerne i det nye bygningsreglement
Når vandinstallationerne dimensioneres korrekt får man det bedste resultat og de færreste problemer. Vi har sat fokus på vandinstallationerne og de ændrede regler.
Læs mere

Drift og vedligehold af ventilationsanlægvent kursist på knæ 200
Et dårligt projekteret eller vedligeholdt ventilationsanlæg giver ofte et dårligt indeklima bl.a. på grund af træk, støj og dårlig luft i lokalerne - og samtidig er energiforbruget alt for stort. Vi sætter fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger.
Læs mere


Ventilationsanlæg - indregulering og måling
Du kan få et rigtig godt indeklima, hvis ventilationsanlægget indreguleres, så de rigtige luftmængder passerer alle komponenterne i kanalsystemet. Det giver også et lavere energiforbrug. Indreguleringen af luftmængderne for et ventilationsanlæg har væsentlig større betydning end indreguleringen af vandmængderne i et varmeanlæg. Du får på dette kursus viden om disse forhold - eksempelvis lærer du at gennemføre hurtige og sikre målinger i forbindelse med indreguleringer og at dokumentere disse målinger i henhold til normen DS 447.
Læs mere

Energikrav i bygningsreglementetBR10 200
Energibestemmelserne i bygningsreglementet BR10 er sat i sammenhæng med projektering af klimaskærm og installationer. Vi sætter også fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be10 og BR10.
Læs mere

Metrologi, målemetoder, måleinstrumenter og kalibreringscertifikater
Vi har sat fokus på de problemstillinger og udfordringer, der er i forbindelse med valg af målemetoder og -nøjagtighed. Vi har i februar og marts sat fokus på en række interessante kurser på måleområder, bl.a. det populære to-dages kursus om temperaturmåling. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne: 
Det udvidede kursus om temperatur - måling og kalibrering
Introduktion til metrologi
Væskeflow - måling og kalibrering
Kontrol af vand- og fjernvarmemålere
Luftfugtighed - måling og kalibrering
Tryk - måling og kalibrering
Infrarød temperatur - måling og kalibrering
 

Energioptimering og kvalitet er i fokus i kursusprogrammet for Teknologisk Institut i 2012
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 31.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.  Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet.
Læs mere om 2012-kurser på energiområdet
Læs mere om 2012-kurser inden for kalibrering og måling

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail