Nyhedsbrev Energi&Drift, januar 2013

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, januar 2013

GODT NYTÅR TIL ALLE!

EUDP støtter 19 nye projekterEUDP logo 200
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, fremmer ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet. EUDP’s bestyrelse har den 6. december 2012 besluttet at støtte 19 nye energiteknologiske projekter og 18 internationale samarbejdsprojekter med tilsammen 195 millioner kroner. Der er i 2013 afsat 375 millioner kroner til EUDP. Programmet har to ansøgningsfrister, som er fastlagt til den 6. marts og 12. september.
EUDP, Vækstfonden og DI Energibranchen sætter i januar fokus på, hvordan danske virksomheder kan blive bedre rustet til at udvikle grønne løsninger. Det sker på to konferencedage om finansieringsmuligheder den 10. januar i Horsens og den 18. januar i København.
Læs mere

Eurostars-programmet
Det europæiske Eurostars-program er et samarbejde mellem EU-kommissionen og 33 Eureka-medlemslande. Eurostars-programmet støtter SMV’er fra Eurostars-lande gennem medfinansiering af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, der gennemføres af tværnationale konsortier ledet af forskningsintensive SMV’er. Universiteter, videninstitutioner og større virksomheder kan også deltage. Næste ansøgningsfrist er den 4. april 2013.
Læs mere

 

Kurser om solceller Solceller 200
Mange har store forventninger til, hvad solcelleanlæg kan præstere, mens andre er for pessimistiske. På disse kurser får du viden om solcelleanlægs muligheder for at bidrage til el-forsyningen for enfamiliehuse og andre ejendomme. Du lærer også om montage og el-teknisk dimensionering af solcellesystemer, love og regler samt procedurer for aflevering of fejlfinding. Der er 2 moduler. Modul 2 afsluttes med en teoretisk prøve som grundlag for erhvervelse af KSO-bevis.
Læs mere om modul 1
Læs mere om modul 2

Større effektivitet på køleanlæg i 2013
Køleanlæg kan være en hård belastning for driftsomkostningerne - og erfaringerne viser, at der er mange muligheder for at effektivisere anlæggene og mindske dine driftsomkostninger. Vi har sat fokus på både det teoretiske og det praktiske i forbindelse med funktionen af køleanlæg på 2 kursusmoduler.
Læs mere om modul 1
Læs mere om modul 2

Drift og vedligehold af ventilationsanlægvent kursist på knæ 200
Et dårligt projekteret eller vedligeholdt ventilationsanlæg giver ofte et dårligt indeklima bl.a. på grund af træk, støj og dårlig luft i lokalerne - og samtidig er energiforbruget alt for stort. Vi sætter fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger i starten af februar.
Læs mere

Bliv fjernvarmemester
Der er absolut ingen grund til at betale mere end nødvendigt for varmen - så derfor gælder det om at varmesystemet er optimeret. Men driften af brugerinstallationer har også vital betydning for effektiviteten af fjernvarmesystemet - og fjernvarmeværkernes afkølingsbaserede tariffer gør det bydende nødvendigt at driften optimeres - ud fra et økonomisk synspunkt. Vi har sat fokus på brugernes fjernvarmesystemer og set på hvorledes man her kan opnå de bedste resultater.
Læs mere

Gulvvarme er behageligtGulvvarme EFH 200
Vi sætter igen i dette forår vort populære gulvvarmekursus på programmet i både Aarhus og Taastrup. Her ser vi bl.a. på de mange forskellige forhold, der er væsentlige for, at det færdige gulvvarmeanlæg vil fungere optimalt og opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet.
Læs mere

Varmeanlæg i ubalance kan give store varmeregninger
Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet nogle kurser inden for dette vigtige område. Her kan du blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om dynamisk indregulering af varmeanlæg og installationer
Læs mere om varmeanlæg og installationer

 

Økonomisk ventilation og aircondition ventlab m 3 mænd med PC 200
Træk og dårlig luftfordeling er sammen med et stort energiforbrug nogle af de problemer, som alle, der har ansvaret for ventilations- og airconditionanlæg ønsker at undgå. Vi sætter spot på disse anlæg på kurset "Effektiv ventilation og aircondition". Vi ser bl.a. på dimensionering, valg af komponenter og systemer samt på drift af indirekte energiforbrugende komponenter i kølesystem, varmesystem og luftcirkulationssystem - og så sætter vi fokus på de nye regler for kontrol af ventilationsanlæg.
Læs mere

Energivejledning målrettet klimaskærmen og installationerne - succesen fortsætter i 2013
Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle ideen om energibesparelser og de fordele, som de medfører.
Vi har i samarbejde med bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ udviklet to kurser, der sætter fokus på dette. Mere end 2.000 har allerede gennemgået uddannelsen.
Læs mere om kurset Energivejledning - klimaskærm
Læs mere om kurset Energivejledning - installationer

Sådan sælger du energiløsninger
Vi har udviklet et kursus, der kan give dig indsigt og træning i tilrettelæg­gelse af en sammenhængende proces fra kortlægning af energiløsninger til kundevejledning omkring realisering af disse på parcelhuse og mindre ejendomme.
Læs mere

Energiberegning
Suppler din værk­tøjskasse med de beregningsværktøjer, eksempler, formelsamlinger og tabelværdier, som vi gennemgår på dette kursus. Vi ser bl.a. på et udvalg af beregningsværktøjer, som knytter sig til forskellige teknologiområder, der arbejdes med i en række energiløsninger.
Læs mere

Solcellekursus for energivejledere
På kurset får du bl.a. en grundlæggende viden om solcelleanlæg og deres muligheder for at bidrage til el-forsyningen for enfamiliehuse og andre ejendomme.
Læs mere

TermograferingTermografering 200
Med anvendelse af termografering ved screening af bygninger har du med relativt lille indsats mulighed for hurtigt og professionelt at formidle dine anbefalinger til forbedringer på bygningen. Vi har udviklet dette 1-dages kursus, hvor du får lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste erfaringer indenfor termografering med særlig fokus på hvordan man bedst anvender termografering i arbejdet som energivejleder overfor parcelhusejere og andre med ansvar for bygningers brug og drift.
Læs mere

Dampspærre og varmeisolering
Du kan på dette kursus få lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste teknologier til efterisolering, med særlig fokus på hvordan man udfører efterisolering uden risiko for at der opstår fugtskader. Et hovedtema er at sikre den efterisolerede konstruktion mod fugtrelaterede skader, skimmel, råd og svamp.
Læs mere
Metrologi, målemetoder, måleinstrumenter og kalibreringscertifikaterMikkel temp 200
Vi har sat fokus på de problemstillinger og udfordringer, der er i forbindelse med bl.a. målemetoder og -nøjagtighed. Vi har i starten af 2013 sat fokus på det nye kursus "Introduktion til metrologi" og det populære to-dages kursus om temperaturmåling. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne:
Det udvidede kursus om temperatur - måling og kalibrering
Introduktion til metrologi

Energioptimering og kvalitet er i fokus i det nye kursusprogram for Teknologisk Institut i 2013
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 30.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold. Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet
Læs mere om 2013-kurser på energiområdet
Læs mere om 2013-kurser inden for kalibrering og måling